Spolupracujeme

Při naplňování priorit, které jsme si stanovili, spolupracujeme s organizacemi, jež svými znalostmi, zkušenostmi a možnostmi přispívají k rozvoji naší školy a pomáhají udržovat její vysoký standard.

Představujeme Vám naše klíčové partnery.

Návrh bez názvu

Nakladatelství Didaktis spol. s r.o.

Nakladatelství DIDAKTIS spol. s r. o. vzniklo v roce 1996 a navázalo na tradici dřívějšího nakladatelství s česko-slovenským působením. Jak napovídá sám název, zaměřuje se zejména na naučnou a pedagogickou literaturu, a to pro děti mateřských škol a…

LOGO_MENSA

Mensa ČR

Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Základ organizace tvoří nadnárodní Mensa International. Pod jejím dozorem pak…

LOGO_MUNI

Centrum rozvoje nadaných dětí

Centrum rozvoje nadaných dětí je sdružení výzkumných pracovníků, doktorandů a pregraduálních studentů Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají problematikou rozumově nadaných dětí. Cílem Centra je…

LOGO_MUNI

Katedra primární pedagogiky PedF MU

Katedra primární pedagogiky vzdělává budoucí učitele mateřských a základních škol na 1. stupni, koordinuje praktickou přípravu studentů na školách a podílí se na realizaci pedagogických praxí. Základní škola Didaktis umožňuje studentům této katedry,…

LOGO_LOUKA

Lužánky - středisko volného času, Brno

LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno je krajským školským zařízením pro aktivity ve volném čase všech věkových a sociálních skupin. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí i dospělých – vytváří podmínky pro…

Logo nové PŠ (2)

Plavecká škola Brno

Plavecká škola Brno organizuje kurzy plavání pro děti i dospělé. Tréninky pro děti probíhají v hrátkovém bazénu i na dráze 25 metrového bazénu. Teplota vody je 28 – 31 stupňů. Ve výuce dětem pomáhají speciální pomůcky a hračky. S dětmi lektoři…

01_vida_SC_cz_cmyk_upr

VIDA! science centrum

Brněnské VIDA! science centrum nabízí žákům a studentům zážitky, které v nich probudí zvědavost a touhu dozvědět se víc o světě kolem nás. Připravuje programy přizpůsobené různým věkovým skupinám i vyučovacím předmětům a navazuje na školní…

LOGO GUG.CZ  (1)

GUG.cz

Gug.cz je volné uskupení jednotlivců, skupin a firem, snažící se od r. 2007 umožnit vývojářům a uživatelům zkvalitnit svoji práci s nástroji a službami Google. Pořádá přednášky, workshopy, soutěže, informuje formou článků a blogových příspěvků,…

zástupný obrázek

Liga vozíčkářů

Liga vozíčkářů webové stránky Každý má svůj potenciál, toho si je dobře vědoma i Liga vozíčkářů. Proto rádi podporují klienty s postižením k jejich posilování o dovednosti potřebné pro samostatnost, sebeobsluhu a integraci. Dosažení co největší…