Úvod O škole Proč my

Proč my

Deset dobrých důvodů

Jako rodiče se možná ptáte, proč byste se měli rozhodnout právě pro naši základní školu. Zde uvádíme několik důvodů, proč přihlásit Vaše dítě právě k nám.   Individuální přístup k dětem v souladu s jejich potřebami a nadáním  Program pro šikovné a…

Rozvoj nadání

 Intelektovým dětem se věnujeme dlouhodobě a cíleně: v oblasti identifikace a rozvoje nadaných žáků jsme výzkumnou školou spolupracující s FSS MU, jsme zapojeni v Síti škol podporujících nadání, v roce 2022 jsme získali certifikát JCMM Tady…

Naše vize

Vzděláváme a podněcujeme žáky tak, aby měli vědomé, pro společnost přínosné postoje, názory, dovednosti, znalosti, hodnoty a kompetence, které jim přispějí k úspěšné cestě životem.  Naše priority v oblasti vzdělávání: vysoká kvalita vzdělávání…

Bezpečné prostředí

Chceme, aby děti do naší školy chodily rády a cítily se tu spokojené. Aby spontánně projevovaly své názory a pocity, nebály se chybovat, aktivně se zajímaly o dění kolem sebe, cítily se být platným členem skupiny a zažívaly úspěch. Co pro to děláme?…

Formativní hodnocení

Hodnocení jako takové do školy bezesporu patří. Má dětem pomáhat dosahovat vzdělávacích cílů a rozvíjet jejich znalosti, dovednosti a kompetence. Každé hodnocení má být jasnou zpětnou vazbou pro dítě, pro rodiče i pro učitele.  Již od roku 2014…

Individuální rozvoj dětí

Naším cílem je dítě, které zná samo sebe, respektuje své potřeby a pocity a umí s nimi pracovat. Je schopné sebereflexe a umí přijmout konstruktivní kritiku. Pracuje na svých individuálních cílech pro cíle samotné bez toho, že by mělo potřebu…

Sociální rozvoj

Chceme, aby děti, které absolvují naši školu, dokázaly spolupracovat, dohodnout se s ostatními a konstruktivně řešit konflikty. Aby si dokázaly uvědomovat potřeby, pocity a nálady lidí kolem sebe, aby jim naslouchaly, uměly se zachovat empaticky a…

Začít spolu

Abychom dětem pomáhali efektivněji rozvíjet jejich potenciál, zapojili jsme naši školu do programu Začít spolu . Prvkem, který ze Začít spolu v současnosti nejvíce využíváme, jsou tzv. centra aktivit . Ve vybraných dnech v měsíci, na které učitelé…

Rodiče vítáni

Základní škola Didaktis je nositelem značky " Rodiče vítáni ". Přihlášením se k programu, který je touto značkou zastřešen, vyjadřujeme, že partnerskou komunikaci s rodiči považujeme za důležitou podmínku úspěšného vzdělávání dětí a zdravého klimatu…