Začít spolu

Abychom dětem pomáhali efektivněji rozvíjet jejich potenciál, zapojili jsme naši školu do programu Začít spolu.

Prvkem, který ze Začít spolu v současnosti nejvíce využíváme, jsou tzv. centra aktivit. Ve vybraných dnech v měsíci, na které učitelé tato centra připravují, se zruší výuka podle předmětů a do středu pozornosti se dostane jedno téma. Toto téma žáci zpracovávají v centrech či stanovištích, do nichž učitel na začátku vyučovacího dne prostor třídy uspořádá. Pravidelně připravujeme centra zaměřená matematicky, jazykově, přírodovědně či umělecky. Při tomto způsobu výuky učitel zcela ustupuje do role průvodce dětí na jejich cestě poznání a žáci získávají obrovskou vnitřní motivaci k učení.

Využití principů tohoto programu ve výuce nám umožňuje cíleněji rozvíjet schopnost žáků samostatně a kriticky přemýšlet, učit se prostřednictvím vlastní zkušenosti, organizovat si svůj pracovní čas, vědomě směřovat ke stanoveným cílům a v neposlední řadě učit se spolupráci a týmovému duchu.