Školní poradenské pracoviště

Informace o činnosti školního poradenského pracoviště  

Součástí Základní školy a mateřské školy Didaktis s.r.o. je školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP), které poskytuje standardní poradenské služby výchovného poradce, školního metodika prevence a speciálního pedagoga. Školní poradenské pracoviště se řídí novelou vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 SB.  

Cílem činnosti ŠPP je zajištění takového prostředí, které žákům umožní se plně a bezpečně vzdělávat s ohledem na individuální potřeby každého z nich. V případě neposkytnutí souhlasu nebude moci škola se žákem pracovat ve smyslu níže uvedených činností. O službu je možné požádat kdykoliv znovu. 

ŠPP se věnuje zejména: 

  • vytváření pozitivního klimatu školy,
  • péči o žáky s potřebou podpůrných opatření,
  • péči o žáky nadané,
  • poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům a zákonným zástupcům,
  • prevenci školní neúspěšnosti,
  • prevenci rizikových forem chování,
  • kariérovému poradenství,
  • řešení výchovných problémů,
  • intervenci při aktuálních problémech,
  • vztahovému a osobnímu poradenství atd.

heart-g75c2b0c53_1920

Schránka důvěry

Možná tě trápí nějaký vážný nebo zdánlivě nedůležitý problém, se kterým se ale bojíš nebo stydíš někomu osobně svěřit. To není žádná slabost ani ostuda, protože se to může stát komukoli z nás. Možná chceš jen vyjádřit svůj názor či připomínku nebo…