Školská rada

Školská rada je volený orgán, který je v naší škole tvořený jedním voleným zástupcem z řad rodičů, jedním voleným zástupcem z řad pedagogů a jedním zástupcem zřizovatele, jmenovaným ředitelem školy. Školská rada se zřizuje při základní škole na základě školského zákona. 

Hlavním účelem školské rady je vytvořit platformu, na níž se setkávají zástupci všech třech výše zmíněných stran, aby se podle svých možností podíleli na rozvoji školy. Školská rada rovněž a mimo jiné schvaluje školní řád včetně pravidel pro hodnocení žáků, schvaluje výroční zprávu školy, projednává vzdělávací program školy.

Členy školské rady jsou:

  • Mgr. Jitka Klimešová (předsedkyně, zástupce pedagogů)
  • Ing. Zuzana Mládková (zástupce rodičů)
  • Mgr. Mária Tarábková (zástupce zřizovatele)