Reference

Na této stránce naleznete autorizované reference, které nám byly poskytnuty od rodičů, jejichž děti navštěvují, nebo od spolupracujících organizací.

Jejich odezva je pro nás cenným zdrojem informací a současně potvrzením, že svou práci děláme opravdu dobře.

Školní rok 2023/2024

pan Radomír Kejduš, Na Didaktisu se mi líbí, že škola klade velký důraz na rozvoj nadání, aniž by přehnaně tlačila na výkon. Díky nízkému počtu žáků ve třídě je tu hodně individuální přístup k dětem. Ti nadanější dostávají nadstandardní úkoly v…

Školní rok 2022/2023

paní Hradecká, Didaktis je škola, která nám 100 % vyhovuje. Bezproblémová komunikace, jak s učiteli, tak s družinou. Propracovaný plán výuky anglického jazyka. Kroužky mají náplň, která dítě baví a těší se na každou hodinu. Plán individuálního…

Školní rok 2021/2022

Lenka Krejčířová, České spořitelna a. s. (leden 2022) Vážená paní ředitelko, ráda bych se s Vámi podělila o svou velmi pozitivní zkušenost z vaší školy. Vyučuji finanční gramotnost dětí ve druhých a čtvrtých třídách ZŠ. Ve školním roce 2021/2022…

Školní rok 2020/2021 (distanční výuka)

Magdalena Gálet (únor 2021) Rozhodnutí přihlásit dceru do ZŠ Didaktis bylo prvním krokem ke spokojenému vstupu do vzdělávacího systému. Ve škole nám vyhovuje především menší kolektiv dětí ve třídě a individuální přístup učitelů. Každému dítěti je…

Školní rok 2019/2020

Jan Šrajer (leden 2020) Výuka nadaných dětí je velkou výzvou a často vyžaduje nemalou míru trpělivosti a individuálního přístupu rodičů i pedagogů. Spolupráce rodičů a školy je při výchově dětí nezbytná. Nedílnou součástí života nadaných dětí je…

Školní rok 2018/2019

Jan Musil (únor 2019) Když jsem hledal základní školu pro svého syna, sledoval jsem tři hlavní kritéria: počet dětí ve třídě, rozsah výuky cizích jazyků a dostupnost. A tato kritéria ZŠ Didaktis více než splňuje. Nejdůležitější pro mě byl ale…

Školní rok 2017/2018

Dita Salajková (červen 2018) V Didaktisu máme dceru v první třídě. Úroveň výuky je zde opravdu nadstandardní. Třídní učitelka je svým žákům partnerem, vždy ochotna pomoci nejen s probíranou látkou, ale také s případnými bolístkami dětské duše. Díky…

Školní rok 2016/2017

Manželé Sedláčkovi (prosinec 2016) Naše vnučka navštěvuje první třídu Základní školy Didaktis. Je na ní vidět, že do školy chodí ráda a rozvíjí se. Taky se nám moc líbí, že škola vede děti k slušnému chování. Učí je poprosit, poděkovat, omluvit se,…