Pro zájemce

zástupný obrázek

Výsledky vzdělávání

Naším cílem je budovat a rozvíjet společnými silami školu, ve které děti získávají vědomosti a dovednosti potřebné pro život v současném světě a přitom jsou spokojené a šťastné a do školy se vždy těší. Abychom si ověřili, nakolik se nám daří…

zástupný obrázek

Školné

Naše škola je zařazená do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, a některé její náklady jsou proto hrazeny ze státních dotací. Protože dotace pokrývají provoz soukromé školy jen částečně, přispívají rodiče na vzdělávání svého dítěte školným,…

zástupný obrázek

Přestup

Soulad s filozofií školy – je pro nás důležité být stejně nebo podobně naladěni. Pozveme vás na individuální setkání s ředitelkou školy. Potřebujeme znát vaše potřeby, očekávání i důvody přestupu. Kontaktujte nás v kontaktním formuláři nebo na…