Přestup

Soulad s filozofií školy – je pro nás důležité být stejně nebo podobně naladěni. Pozveme vás na individuální setkání s ředitelkou školy. Potřebujeme znát vaše potřeby, očekávání i důvody přestupu. Kontaktujte nás v kontaktním formuláři nebo na telefonním čísle asistentky školy +420 601 508 297.

Škola na zkoušku – pro vás i vaše dítě je přínosné poznat prostředí, způsob komunikace i styl výuky. Nabízíme tedy 3 dny ve škole na zkoušku. Dítě se bude účastnit běžné výuky. I pro vás bude zajímavé vnímat, jak dítě na změnu reaguje. 

Vyhodnocení – po vyhodnocení zjištěných skutečností, vzájemném shrnutí postřehů a dojmů, přikročíme ke konečnému rozhodnutí.  

Tyto fáze lze uskutečnit jen v případě, že je v příslušném ročníku volné místo. 

 

S DIDAKTISEM VAŠE DĚTI VYROSTOU