Výsledky vzdělávání

Naším cílem je budovat a rozvíjet společnými silami školu, ve které děti získávají vědomosti a dovednosti potřebné pro život v současném světě a přitom jsou spokojené a šťastné a do školy se vždy těší. Abychom si ověřili, nakolik se nám daří dosahovat některých z těchto cílů, pravidelně se účastníme národních srovnávacích testů a naše žáky vysíláme s ohledem na jejich nadání do vybraných soutěží.

Školní rok 2023/2024

Mensa Česko v Didaktisu Na konci října měly po několika letech děti opět možnost absolvovat ve škole IQ testy prováděné Mensou Česko, konkrétně paní Měchurovou. Konkrétní výsledky jsou důvěrné a znají je pouze zákonní zástupci žáků, my pouze v…

Školní rok 2022/2023

Přijímací zkoušky žáků 5. tříd 65% úspěšnost žáků při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia. Ostatní žáci navštěvují druhý stupeň základních škol převážně s rozšířenou výukou cizího jazyka nebo s jinou specifikací. Testování SCIO Výsledky…

Školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia - žáci 5. tříd mají za sebou několik napínavých dnů. Uspět u přijímacích zkoušek v období silných ročníků je opravdu velký úspěch. O to větší radost máme z našich páťáků, kterým se většinou podařilo…

Školní rok 2020/2021

Úspěšnost našich absolventů při přechodu na víceletá gymnázia Z 15 žáků 5. ročníku se zúčastnilo přijímací zkoušky na víceleté gymnázium 14 žáků, z toho 11 bylo přijato. Národní testování 5. ročníků (citováno z výsledkové zprávy): Výsledky vašich…

Školní rok 2019/2020

Národní testování 5. ročníků (citováno z výsledkové zprávy): "Výsledky vaší školy v českém jazyce jsou špičkové, vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování." "Výsledky vaší školy v matematice jsou lepší než u 80 % zúčastněných škol.…

Školní rok 2018/2019

Národní testování 3. a 5. ročníků (citováno z výsledkové zprávy): "Výsledky vaší školy jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování." (Ze zprávy pro 3. ročník - viz zde.) "Výsledky dosaženými v českém jazyce patří vaše…

Školní rok 2017/2018

Národní testování 3. a 5. ročníků (citováno z výsledkové zprávy): "Výsledky vaší školy v českém jazyce jsou špičkové, vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování." "Výsledky vaší školy v matematice jsou špičkové, vaše škola patří…