Výsledky vzdělávání

Naším cílem je budovat a rozvíjet společnými silami školu, ve které děti získávají vědomosti a dovednosti potřebné pro život v současném světě a přitom jsou spokojené a šťastné a do školy se vždy těší. Abychom si ověřili, nakolik se nám daří dosahovat některých z těchto cílů, pravidelně se účastníme národních srovnávacích testů a naše žáky vysíláme s ohledem na jejich nadání do vybraných soutěží.

Zde naleznete výsledky, kterých naši žáci dosáhli:

aším cílem je budovat a rozvíjet společnými silami školu, ve které děti získávají vědomosti a dovednosti potřebné pro život v současném světě a přitom jsou spokojené a šťastné a do školy se vždy těší. Abychom si ověřili, nakolik se nám daří dosahovat některých z těchto cílů, pravidelně se účastníme národních srovnávacích testů a naše žáky vysíláme s ohledem na jejich nadání do vybraných soutěží.

Zde naleznete výsledky, kterých naši žáci dosáhli:

aším cílem je budovat a rozvíjet společnými silami školu, ve které děti získávají vědomosti a dovednosti potřebné pro život v současném světě a přitom jsou spokojené a šťastné a do školy se vždy těší. Abychom si ověřili, nakolik se nám daří dosahovat některých z těchto cílů, pravidelně se účastníme národních srovnávacích testů a naše žáky vysíláme s ohledem na jejich nadání do vybraných soutěží.

Zde naleznete výsledky, kterých naši žáci dosáhli:

Školní rok 2021/2022 

Výsledky přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia - žáci 5. tříd mají za sebou několik napínavých dnů. Uspět u přijímacích zkoušek v období silných ročníků je opravdu velký úspěch. O to větší radost máme z našich páťáků, kterým se většinou podařilo uspět současně na dvou školách a mohli si tedy vybírat. 

Z 22 žáků 5. ročníku si přijímací zkoušky vyzkoušelo 19. Z těchto bylo přijato 13 žáků, což je úspěšnost téměř 70 %. V porovnání s celorepublikovým průměrem 10 % nezbývá než všem velmi pogratulovat. V neposlední řadě děkujeme učitelům a rodičům, kteří měli velký podíl na jejich přípravě.

Národní testování 5. tříd 2021/2022 

Výsledky vašich žáků v českém jazyce řadí vaši školu mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. 
Výsledky vašich žáků v matematice řadí vaši školu mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování.

Národní testování 3. tříd 2021/2022 

Výsledky vašich žáků v českém jazyce jsou lepší než u 80 % zúčastněných škol. 
Výsledky vašich žáků v matematice jsou lepší než u 80 % zúčastněných škol. 
Výsledky vašich žáků v anglickém jazyce řadí vaši školu mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. 

Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. 

Pár základních údajů z oylmpiády: 

 • 19 335 řešitelů z celé ČR
 • z toho 3 133 jich bylo z Jihomoravského kraje
 • z toho 42 žáků 1. - 5. ročníku z Didaktisu
 • z toho 10 žáků mezi 5 % nejlepších řešitelů základního kola z celé ČR

Školní rok 2020/2021  

Úspěšnost našich absolventů při přechodu na víceletá gymnázia

 • Z 15 žáků 5. ročníku se zúčastnilo přijímací zkoušky na víceleté gymnázium 14 žáků, z toho 11 bylo přijato.

Národní testování 5. ročníků (citováno z výsledkové zprávy):

 • Výsledky vašich žáků v českém jazyce řadí vaši školu mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování
 • Výsledky vašich žáků v matematice řadí vaši školu mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování.
 • Výsledky obecných studijních předpokladů a v anglickm jazyce nnaleznete v přiložené analytické zprávě ZDE.

Cambridgeské zkoušky (www.cambridgeenglish.org):

 • Ve školním roce 2020/2021 se cambridgeských zkoušek zúčastnilo 17 žáků naší školy, kteří v průměru dosáhli těchto výsledků (maximum je 5 bodů):
 Reading and writingListeningSpeaking
Úroveň Starters4,754,35,0
Úroveň Movers4,65,05,0
Úroveň Flyers5,05,05,0

Česká školní inspekce zhodnotila distanční výuku na ZŠ Didaktis

Počátkem března 2021 nás "distančně" navštívila Česká školní inspekce (dále jen ČŠI). V rámci projektu, jehož cílem bylo sledovat aktuální úroveň on-line výuky na školách a vyhodnotit formu distanční výuky jako takové, inspektoři ČŠI navštívili v naší škole 10 on-line hodin u 10 vyučujících. Obsáhli tak téměř celý učitelský tým. Zaměřili se nejen na cíle, obsah a formy vzdělávání, ale i na dovednosti a zapojení žáků. I pro nás bylo užitečné vyslechnout si zpětnou vazbu a srovnání s jinými školami.

 

Podle zjištění ČŠI má ZŠ Didaktis:

 • nadstandardně obsáhlou škálu nabízených online hodin (povinné předměty, AJ konzultace, ŠD, výchovy, rodilý mluvčí),
 • velmi dobře sestaveny rozvrhy pro jednotlivé ročníky, co do počtu online hodin i do skladby jednotlivých dnů,
 • velmi zdatně doplněnou online výuku (synchronní) úkoly v Google classroom (asynchronní).

Dále naše škola:

 • a jednotliví vyučující nabízejí nadstandardně možnosti konzultací pro žáky i pro rodiče,
 • dbá na celkový rozvoj žáka, vyhlašuje výzvy, soutěže, dobrovolné meety pro spolužáky,
 • zajistila jednotné online prostředí pro distanční výuku,
 • sleduje a vede vyučující ke vzájemnému sdílení, ke zpětné vazbě, pořádá pravidelné porady, hospitace.

ČŠI si všímala také pedagogické činnosti učitelů a posuzovala rovněž zapojení či motivaci samotných žáků v on-line výuce. Podrobnější hodnocení od ČŠI naleznete ZDE.

Ve srovnání s ostatními školami, které inspekce navštívila, a bylo jich opravdu dost, jsme podle ČŠI obstáli na výbornou.
 

Účast v logické olympiádě:

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. 

Trocha statistiky: 

 • 12 5098 řešitelů z celé ČR
 • z toho 2 066 jich bylo z Jihomoravského kraje
 • z toho 33 žáků 1. - 5. ročníku z Didaktisu
 • z toho 24 jich bylo mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola
 • 1 mezi 5 % nejlepších řešitelů základního kola

 

Školní rok 2019/2020

Národní testování 5. ročníků (citováno z výsledkové zprávy):

 • "Výsledky vaší školy v českém jazyce jsou špičkové, vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování."
 • "Výsledky vaší školy v matematice jsou  lepší  než  u  80  %  zúčastněných  škol.."
 • "Výsledky vaší školy v anglickém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol."

      Ze zprávy pro 5. ročník - viz ZDE    

 

Úspěšnost našich absolventů při přechodu na víceletá gymnázia

 • Z 15 žáků 5. ročníku se zúčastnilo přijímací zkoušky na víceleté gymnázium 10 žáků, z toho 7 bylo přijato.


Školní rok 2018/2019


Národní testování 3. a 5. ročníků (citováno z výsledkové zprávy):

 • "Výsledky vaší školy jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování." (Ze zprávy pro 3. ročník - viz zde.)
 • "Výsledky dosaženými v českém jazyce patří vaše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. … Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti." (Ze zprávy pro 5. ročník - viz zde.)


Pangea - matematická soutěž (www.pangeasoutez.cz):

 • Soutěže se zúčastnilo 10 930 žáků z ČR.
 • 1 žák naší školy se umístil celorepublikově na 1. místě a postoupil do finále.
 • Další 2 žáci naší školy se celorepublikově umístili v první desetině zúčastněných.


Testování angličtiny Českou školní inspekcí

 • Začátkem školního roku 2018/2019 zařadila naši školu Česká školní inspekce do vzorku základních škol, na kterých testovala úroveň angličtiny u žáků 4. ročníků. Celkem se projektu zúčastnilo 7 699 dětí z různých základních škol v ČR.
 • V testování, do něhož jsme přihlásili všech 15 žáků naší IV. A, jsme dosáhli průměrné úspěšnosti 96 % a umístili jsme se tak nad průměrem všech sledovaných škol. Z toho většina našich čtvrťáků získala ve sledovaných oblastech 100 % bodů - přesvědčit se o tom můžete zde.


Cambridgeské zkoušky (www.cambridgeenglish.org):

 • Ve školním roce 2018/2019 se cambridgeských zkoušek zúčastnilo 18 žáků naší školy, kteří v průměru dosáhli těchto výsledků (maximum je 5 bodů):

 

 Reading and writingListeningSpeaking
Úroveň Starters4,64,65,0
Úroveň Movers4,54,85,0
Úroveň Flyers4,35,05,0


Úspěšnost našich absolventů při přechodu na víceletá gymnázia

 • Z 10 žáků 5. ročníku podalo žádost o přijetí na víceleté gymnázium 9 žáků, z toho 6 bylo přijato.

 Školní rok 2017/2018

Národní testování 3. a 5. ročníků (citováno z výsledkové zprávy):

 • "Výsledky vaší školy v českém jazyce jsou špičkové, vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování."
 • "Výsledky vaší školy v matematice jsou špičkové, vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování."
 • "Výsledky vaší školy v anglickém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol."
 • Přesvědčit se o tom můžete zde:
 • Testování čtenářské gramotnosti.
 • Národní testování.