Klub rodičů

Klub rodičů vznikl jako neformální rodičovská skupina, která má zájem aktivně se podílet na všem, co se v naší škole děje, pomáhat s organizací volnočasových aktivit ve škole, seznámit se a společně se potkávat s ostatními rodiči napříč všemi ročníky.

Rodiče, kteří se aktivně podílí na fungování Klubu rodičů, jsou zvoleni na rodičovských třídních setkáních jako zástupci dané třídy. Zprostředkovávají rodičům informace ze zasedání klubu, iniciují společné aktivity a ostatní rodiče se na ně mohou kdykoliv obrátit. 

Mezi pravidelné akce, které Klub rodičů zaštiťuje patří např. Drakiáda, Den knihy nebo Dýňování. 

Předsedkyně: Ing. Zuzana Mládková, zuzana.mladkova@seznam.cz