Centrum nadání

 „Tady rozvíjíme a podporujeme nadané děti“
Jsme hrdými držiteli tohoto certifikátu a mnoha způsoby pracujeme na naplnění jeho zásad.

Aktuální rozhovor s učitelkou nadaných dětí Mgr. Irenou Matuškovou najdete zde.

Co nabízíme dětem?

 • Bloky pro nadané Koumák, které se konají 1x týdně ve všech ročnících v rámci vyučování.
 • ČJ+ a M+ , tedy hodiny, ve kterých jsou děti buď dělíme do menších skupinek a podle jejich potřeb a schopností pracujeme s každou skupinkou zvlášť nebo v tandemu vedeme hodinu s víceúrovňovými úlohami.
 • Odpolední Klub nadaných dětí pro 1.-3. ročníky 1x za dva týdny.
 • Odpolední kroužek Didaktisová detektivní akademie pro 3.-5. ročníky, který je zaměřen na řešení „detektivních případů“ pomocí logiky, dedukce, anylýzy a podobně.
 • Kroužek využívající Metodu instrumentálního uvědomování podle Feuersteina vedený certifikovaným lektorem. Tyto metody podporují rozvíjí kognitivní funkce, vnitřní motivaci, reflektování vlastních myšlenek, přinášejí umění vytvořit si vlastní strategii při řešení úkolu, nabízejí možnost sdílení rozdílných postupů, upevňují sebedůvěru, odstraňují impulzivitu a strach z chyb.
 • Školní kola soutěží, ze kterých by mohlo vyplynout nadání (Logická olympiáda, Mateso, Matematický klokan, I-bobr, Scio testy atd.)

Co nabízíme rodičům?

 • Cílené vyhledávání intelektově nadaných dětí několika způsoby přímo ve škole, nabízíme také různé formy screeningu, např. IQ testy Mensa Česko, Invenio a podobně.
 • V případě potřeby doporučení komplexní diagnostiky, pomůžeme v komunikaci s poradenským zařízením.
 • Pravidelné besedy pro rodiče nadaných dětí, tzv. Koumácké kavárny. Samozřejmostí je konzultační podpora rodičům.
 • Vytipovávání vhodných akcí a mimoškolních aktivit pro nadané děti a jejich doporučování.
 • Tipy na hry, knihy a další materiály, které mohou být pro nadané děti přínosné.

Co nabízíme učitelům?

 • Konzultační a metodickou podporu.
 • Cílené vyhledávání a doporučování ověřených seminářů a vzdělávací literatury.
 • Pomoc s výběrem vhodných materiálů a pomůcek z inventáře Centra nadání.
 • Pořádáme a vedeme semináře i pro pedagogy z jiných škol.

Další informace o naší práci s nadanými dětmi najdete zde.