GDPR

V naší škole jsme aktualizovali zásady ochrany osobních údajů a uvedli je do souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679, které je známé pod zkratkou "GDPR".
A protože chceme poskytnout co nejtransparentnější informace o tom, jak chráníme soukromí dětí, zákonných zástupců, zaměstnanců a dalších osob v naší škole, a jak mohou tyto osoby uplatnit svá práva týkající se osobních údajů, zveřejňujeme zde dokument: