Úvod O škole Den ve škole

Den ve škole

rozvrh

Předměty

Naším cílem je žák, který: získává poznatky v co nejširších souvislostech, rozumí jim a dokáže je aplikovat v praxi. Je schopný vybrat správný např. matematický postup, gramatické pravidlo či přírodovědný poznatek, aby úspěšně vyřešil problémovou…

En_Ja_4

Angličtina

Nadstandardní výuka angličtiny Protože chceme, aby naši žáci byli na život v současném světě dobře připravení, věnujeme v naší škole mimořádnou péči výuce angličtiny: Angličtinu zařazujeme už od 1. ročníku Samostatný předmět Anglický jazyk mají…

Barvy KND (2)

Nadané děti

Nadání dítěte je potenciál, a nikoli jeho jednou provždy daná dispozice.  Nadání je proto třeba systematicky rozvíjet. V naší škole integrujeme rozumově nadané děti do běžné třídy, o jejich potřeby pečujeme těmito způsoby: Na začátku školní…

příměšťák 2022 (2)

Školní družina

Smysluplné využití volného času je hlavním cílem naší školní družiny (ŠD). Děti mají možnost navštěvovat družinu po celou dobu školní docházky, tedy od 1. po 5. třídu ZŠ. Ranní provoz je zajištěn pro žáky, jejichž příchod do školy je mezi 7:00 až 8…

logika

Kroužky

Chceme, aby děti v naší škole měly možnost trávit svůj odpolední čas smysluplně. Relaxačně-vzdělávací program, který probíhá po celý školní rok v družině, proto každoročně doplňujeme o nabídku zájmových kroužků. Ve školním roce 2022/2023 nabízíme…

koumaci2 (2)

Koumáci

Slovy dětí: „Koumák je zábava, ale na mozek je to děsná makačka“ . Jedná se o blok pro intelektově nadané až mimořádně nadané děti, ve kterém se v rámci rozvrhu schází 1x týdně vrstevnická skupina z paralelních ročníků. V této hodině jsou děti…

volby4

Školní parlament

Jedním z orgánů naší školy je školní parlament. Co dělá? Schází se cca jednou do měsíce a činí se. Zástupci z každé třídy vnáší na schůzi nápady a podněty svých tříd a snaží se, aby škola fungovala, aby se nám dařilo a abychom byli všichni…

jídelna

Stravování

V prostorách školy se nachází výdejna s jídelnou splňující přísné hygienické předpisy a normy, platné pro školy zařazené do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.  Jídlo dovážíme ze Zdravé školní jídelny Vitalité , která vaří bez nezdravých…

Prostory

Prostory

Základní škola Didaktis se nachází na ulici Bzenecká 23 v Brně-Vinohradech. Její prostory jsou vybaveny moderním nábytkem a výpočetní technikou a spolu s oddychovým zázemím vytvářejí příjemné, esteticky sladěné prostředí. Součástí školy je také…

zahrada

Zahrada badatelů

Zahrada badatelů šk. rok 2021/2022 Konečně už máme po zimě zahradu opět v provozu!!! Bohužel covidová doba zasáhla negativně i do provozu naší badatelské zahrady. Distanční provoz školy neposkytoval možnost pracovat na zahradě a plně ji využít. Ale…