Školní družina

příměšťák 2022 (2)

Smysluplné využití volného času je hlavním cílem naší školní družiny (ŠD). Děti mají možnost navštěvovat družinu po celou dobu školní docházky, tedy od 1. po 5. třídu ZŠ.

Ranní provoz je zajištěn pro žáky, jejichž příchod do školy je mezi 7:00 až 8:00. V této části dne probíhají převážně individuální činnosti, které nenarušují poklidné ranní probouzení školy.

Odpolední provoz navazuje na konec vyučování jednotlivých ročníků, převážně po 12. nebo 13. hodině, a končí v 17:00. Žáci jsou rozděleni do 5 oddělení daného ročníku, jejich náplň utvářejí erudovaní vychovatelé. Veškeré činnosti ŠD jsou zaměřeny na výchovně vzdělávací aktivity, které jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a individuální potřeby dětí. Nad tímto procesem stojí měsíční témata ŠD, která dodávají činnostem náplň, smysl i potřebu dozvídat se nové věci. Odpolední část dne je okořeněná kroužky.

Zázemí ŠD je vybaveno množstvím stavebnic, společenských her, kostýmů, hraček, knih i výtvarných a sportovních potřeb. Družina využívá pro své činnosti jak třídy, tak přilehlé společné prostory s herními prvky. V neposlední řadě je součástí dne pobyt venku, a to jak na školní zahradě, na hřišti nebo v přilehlém parku Akátky.

Kromě pořádání soutěží, přehlídek a výstav chystají vychovatelé i příměstské tábory v době letních prázdnin.