Předměty

rozvrh

Naším cílem je žák, který:

 • získává poznatky v co nejširších souvislostech, rozumí jim a dokáže je aplikovat v praxi. Je schopný vybrat správný např. matematický postup, gramatické pravidlo či přírodovědný poznatek, aby úspěšně vyřešil problémovou situaci,
 • se nespokojí s prostým zapamatováním si informace, ale snaží se chápat, aplikovat, analyzovat, hodnotit a tvořit,
 • efektivně pracuje s informacemi, které umí vyhledávat, kriticky je posuzovat a prezentovat,
 • v případě svého zájmu a dostatečného potenciálu dokáže uspět např. při přijímačkách na víceletá gymnázia.

Co proto děláme?

 • výuka je složená z běžných předmětů, způsob výukyje postaven na moderních metodách,
 • třídy naplňujeme do počtu 16 žáků,
 • zařazujeme prvky z programu Začít spolu - např. centra aktivit, ranní kruh,
 • uplatňujeme diferencovanou výuku,
 • začleňujeme bloky pro nadané žáky,
 • nabízíme ucelený komplex výuky angličtiny,
 • pořádáme čtenářské dílny,
 • podporujeme rozvoj finanční gramotnosti,
 • začleňujeme prvky informatiky do výuky již od 1. ročníku,
 • připravujeme třídní i celoškolní projekty,
 • dbáme na osobnostně sociální rozvoj žáků,
 • rozvíjíme dovednost sebereflexe, sebehodnocení,
 • hodnotíme slovně, uplatňujeme formativní způsob hodnocení,
 • organizujeme vstupy profesionálů do výuky,
 • pracujeme s ucelenou řadou učebnic z nakladatelství Didaktis,
 • vysíláme žáky do vědomostních i sportovních soutěží,
 • sledujeme kvalitu vzdělání, účastníme se celoplošného testování ČŠI, SCIO,
 • jsme držiteli certifikátu Rodiče vítáni