Koumáci

koumaci2 (2)

Slovy dětí: „Koumák je zábava, ale na mozek je to děsná makačka“.

Jedná se o blok pro intelektově nadané až mimořádně nadané děti, ve kterém se v rámci rozvrhu schází 1x týdně vrstevnická skupina z paralelních ročníků. V této hodině jsou děti rozvíjeny předkládáním úloh, jejichž splnění není závislé na vědomostech, ale k jejich řešení je potřeba vyvinout zvýšené úsilí, samostatně hledat kreativní a neobvyklé postupy, nebát se experimentovat ani dělat chyby. Opomíjeny nejsou ani sociálně-emoční a komunikační schopnosti, bez kterých nelze ani sebelepší potenciál dostatečně využít. 

Podívejte se, jak se baví naši malí koumáci