Zahrada badatelů

zahrada

Zahrada badatelů šk. rok 2021/2022

Konečně už máme po zimě zahradu opět v provozu!!!

Bohužel covidová doba zasáhla negativně i do provozu naší badatelské zahrady. Distanční provoz školy neposkytoval možnost pracovat na zahradě a plně ji využít.

Ale teď je naše zahradničení v plném proudu. Provoz jsme zahájili v březnu brigádou. Sešli se rodiče, pomáhaly děti. Společně jsme vyčistili nepříjemná zákoutí zahrady, obnovili jsme záhony, vyčistili jezírko. Děti nadšeně natíraly domeček a černé tabule na psaní. Na plotě přibyly police z palet, které už máme osazené rostlinkami. Celkově zahrada prokoukla, je příjemnější a veselejší.

Postupně, jak počasí dovoluje, vysazujeme nové keře a přísadu, aby byla zahrada co nejvíc rozmanitá, barevná, voňavá a aby bylo co ochutnat.

S příchodem teplého počasí už probíhá na zahradě vyučování. Děti se starají o rostlinky a pozorují, jak se mění a rostou. Odpoledne využíváme zahradu pro školní družinu. Děti si zde hrají, relaxují nebo zkoumají přírodu. Každý den je zahrada jiná a vždycky se tam těšíme.

Podívejte se, jak si zahradu užíváme – fotografie zde.

Zahrada badatelů šk. rok 2019/2020

V letošním školním roce nám již ZAHRADA BADATELŮ poskytuje tradiční zázemí pro výuku pracovních činností, výtvarné výchovy, prvouky, ale často také čtení, matematiky nebo angličtiny. V odpoledních hodinách ji využívá školní družina jako místo pro relaxaci, hru a zkoumání proměn v přírodě.Přes prázdniny vyrostl na zahradě altánek pro potřeby vyučování a také školní družiny. Dále byla zahrada vybavena domkem na nářadí, barely na vodu, kompostérem a přibyl také květinový záhon. V září proběhl WORKSHOP Bylinková spirála, kde pod vedením permakulturní designérky žáci vystavěli bylinkovou spirálu s jezírkem a navíc i suchou zídku.Škola je vybavena výborným didaktickým materiálem, který třídy hojně využívají (badatelské batůžky, lupy, mikroskopy, klíč k určování, sušička ovoce atd.) Dále se chystá školní družina vybudovat pocitový chodníček. Součástí projektu je i vzdělávání pedagogů. Celý tým celkem absolvuje tři semináře. Před zimním počasím se chystáme instalovat krmítka a osadit vnitřní plantária. Zahrada se i nadále bude zaplňovat, v posledních dnech přibyly naučné tabule.Pro vyučující i děti je Zahrada badatelů velkým přínosem, příjemným místem a zároveň přírodní učebnou. Místem, kde můžeme každý den vidět něco nového.Na učitelském Bum meetingu 2019, který organizovala naše škola, byl jeden z workshopů zaměřen i na Zahradu Badatelů, snažíme se inspirovat ostatní!

Podívejte se, jak aktuálně vypadá naše Zahrada badatelů  

Zahrada badatelů šk. rok 2018/2019

Ve školním roce 2017/2018 se v našem týmu zrodil nápad vytvořit v areálu školy na Bzenecké přírodní zahradu, ve které by se naši žáci setkávali s přírodou, zkoumali ji a zažívali zde proměny ročních období. Zahrada by současně sloužila jako prostor pro společná setkávání celé komunity školy - žáků, rodičů a učitelů.

Po společné debatě jsme proto vypracovali projekt s názvem "Zahrada badatelů" a začátkem roku 2018 podali ke Státnímu fondu životního prostředí ČR žádost o jeho finanční podporu. Jsme rádi, že naše žádost byla schválena a náš projekt tak mohl ve školním roce 2018/2019 odstartovat.

Podívejte se, jak to vypadalo při slavnostním otevření naší zahrady 

A zde si můžete prohlédnout, jaké byly naše původní představy: