Osoby školního poradenského pracoviště

giraffes-g7cb659bfe_1920

Školní speciální pedagog 

Mgr. Klára Jabůrková

Kontakt:
E: k.jaburkova@zsdidaktis.cz
T: +420 601 325 379

Konzultační hodiny: každý čtvrtek od 15.00 h do 16.00 h 

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem. 

Hlavní činností práce školního speciálního pedagoga je: 
- podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- průběžná dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
- konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení
- nápravy poruch učení v rámci hodin českého jazyka a matematiky
- depistážní šetření
- nápravy poruch učení v rámci školní družiny


 

Školní psycholog 

Mgr. Magdalena Valášková

Kontakt:
E: m.valaskova@zsdidaktis.cz
T: +420 777 065 204

Konzultační hodiny: čtvrtek 12.30  - 14.30 h (vždy je potřeba se i na tento pravidelný termín objednat, po dohodě je možné konzultovat i v jiném termínu)
 

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem.

Hlavní činností školního psychologa je:
- diagnostika výchovných problémů
- depistáž a diagnostika nadaných dětí
- zjišťování sociálního klimatu ve třídě
- zajišťuje krizové intervence
- poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky
- poskytuje konzultace zákonným zástupcům
- poskytuje pomoc při řešení multikulturní problematiky

 

Péče o nadané  

Mgr. Irena Matušková

Kontakt:
E: i.matuskova@zsdidaktis.cz
T: +420 720 934 067

Konzultační hodiny: každé druhé pondělí v měsíci od 15.00 h do 16.00 h

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem. 

Hlavní činností práce speciálního pedagoga se zaměřením na péči o nadané žáky je: 

 • péče o nadané a mimořádně nadané žáky
 • depistážní šetření
 • screening nadaných dětí
 • sledování problematiky nadání
 • podpora a rozvoj pedagogických pracovníků v dané oblasti

 

Výchovný poradce 

Mgr. Jana Košťálová

Kontakt:

E: j.kostalova@zsdidaktis.cz
T: +420 720 934 066

Konzultační hodiny: Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem.  

Hlavním cílem práce výchovného poradce je poskytování kvalitních poradenských služeb učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v těchto oblastech: 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

péče o žáky ohrožené školním neprospěchem 

problémy spojené se školní docházkou 

kariérové poradenství – profesní orientace žáků 

 

Školní metodik prevence 

Mgr. Jana Košťálová

Kontakt:
E: j.kostalova@zsdidaktis.cz
T: +420 720 934 066

Konzultační hodiny: Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem. 

Školní metodik prevence rizikového chování vykonává činnosti – metodické, koordinační, informační a poradenské. 

Řeší zejména tyto nežádoucí jevy: 

 • záškoláctví
 • šikanu a kyberšikanu
 • rasismus a xenofobii
 • vandalismus a agresivitu
 • netolismus
 • užívání návykových a psychotropních látek
 • rizikové sexuální chování
 • rizika školního neúspěchu aj.

Využívá zejména těchto ochranných faktorů: 

 • pečující, podporující a zdravé školní prostředí (informace, sociální dovednosti, hodnotový systém, diskuse)
 • jasná a srozumitelná pravidla
 • porozumění chování a dynamice vývoje dětí
 • děti jsou zahrnuty do rozhodování na školním dění
 • zodpovědnost ke školním věcem a povinnostem

Další články

logo Vida

TIP! Dejte si rande s vědou

VIDA! 26. 9. 2023 18:00 - 20:00 Zajímá vás, jak funguje a vypadá srdce - orgán, bez kterého se neobejdeme? Ať už o srdci víte vše, nebo vůbec netušíte, která bije, vydejte se do Vida! Pozor, kapacita je omezená, doporučujeme zajistit si vstupenky…

hdimg65546e7f291fd036f430477a29ad0f

Škola v přírodě

V pondělí odjely děti naší školy na školu v přírodě do Chotěboři. To bylo loučení! A dnes už jsou v polovině pobytu. Podívejte se na pár fotografií…. děti si pobyt v přírodě užívají a společně s nimi naši učitelé…

20230913_105756

INVENIO - jedeme dál

V naší škole se dlouhodobě a cíleně věnujeme rozvoji intelektového nadání. V oblasti identifikace a rozvoje nadaných žáků spolupracujeme s FSS MU. Co to znamená? Naši loňští prvňáci se stali součástí "výzkumného týmu".  Ověřovali, jestli hry…