Osoby školního poradenského pracoviště

giraffes-g7cb659bfe_1920

Výchovný poradce 

Mgr. Jana Tyralíková

Kontakt:
E: j.tyralikova@zsdidaktis.cz
T: +420 720 934 066

Konzultační hodiny: Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem.  

Hlavním cílem práce výchovného poradce je poskytování kvalitních poradenských služeb učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v těchto oblastech: 

 • vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • péče o žáky ohrožené školním neprospěchem
 • problémy spojené se školní docházkou
 • kariérové poradenství – profesní orientace žáků

Školní psycholog 

Mgr. Magdalena Valášková

Kontakt:
E: m.valaskova@zsdidaktis.cz
T: +420 777 065 204

Konzultační hodiny: čtvrtek 12.30  - 14.30 h (vždy je potřeba se i na tento pravidelný termín objednat, po dohodě je možné konzultovat i v jiném termínu) 

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem.

Hlavní činností školního psychologa je:

 • diagnostika výchovných problémů
 • depistáž a diagnostika nadaných dětí
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídě
 • zajišťuje krizové intervence
 • poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky
 • poskytuje pomoc při řešení multikulturní problematiky

Školní speciální pedagog 

Mgr. Klára Jabůrková

Kontakt:
E: k.jaburkova@zsdidaktis.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 8.00 - 14.00 h (vždy je potřeba se i na tento pravidelný termín objednat)

Hlavní činností práce školního speciálního pedagoga je: 

 • podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • průběžná dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení
 • nápravy poruch učení v rámci hodin českého jazyka a matematiky
 • depistážní šetření
 • nápravy poruch učení v rámci školní družiny

Školní metodik prevence, sociální pedagog

Mgr. Marie Kudrová

Kontakt:
E: j.kudrova@zsdidaktis.cz

Konzultační hodiny: Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem. 

Školní metodik prevence rizikového chování vykonává činnosti – metodické, koordinační, informační a poradenské. 

Řeší zejména tyto nežádoucí jevy: 

 • záškoláctví
 • šikanu a kyberšikanu
 • rasismus a xenofobii
 • vandalismus a agresivitu
 • netolismus
 • užívání návykových a psychotropních látek
 • rizikové sexuální chování
 • rizika školního neúspěchu aj.

Využívá zejména těchto ochranných faktorů: 

 • pečující, podporující a zdravé školní prostředí (informace, sociální dovednosti, hodnotový systém, diskuse)
 • jasná a srozumitelná pravidla
 • porozumění chování a dynamice vývoje dětí
 • děti jsou zahrnuty do rozhodování na školním dění
 • zodpovědnost ke školním věcem a povinnostem
   

Centrum nadání  

Mgr. Irena Matušková

Kontakt:
E: i.matuskova@zsdidaktis.cz
T: +420 720 934 067

Konzultační hodiny: každé druhé pondělí v měsíci od 15.00 h do 16.00 h

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem. 

Hlavní činností práce speciálního pedagoga se zaměřením na péči o nadané žáky je: 

 • péče o nadané a mimořádně nadané žáky
 • depistážní šetření
 • screening nadaných dětí
 • sledování problematiky nadání
 • podpora a rozvoj pedagogických pracovníků v dané oblasti

 

 

 

 

Další články

IMG-20240131-WA0006

Výlet do Holandska

Tentokrát jsme v Klubu nadaných dětí nasedli na letadlo a zaletěli si do Holandska. Zkoumali jsme na mapě i glóbusu, kudy letíme a zjistili i spoustu dalších zajímavostí. Už víme, odkud pochází tulipány i to, že Holanďané jsou považováni za nejvyšší…

Namaluj si venkov

Namaluj si venkov

Přinášíme Vám další aktualitu ze školního světa, tentokrát od našich čtvrťáků. Tito talentovaní výtvarníci nedávno projevili svůj výtvarný um na soutěži s názvem Namaluj si venkov, kterou pořádá Spolek pro obnovu venkova ČR. S nadšením se rozhodli…

DSC00637

Den otevřených dveří 2024

Halóóó, užili jste si v sobotu 27. 1. 2024 Den otevřených dveří u nás ve škole? My tedy ano! Spolu se svými rodiči přišla spousta zajímavých a čilých dětiček. A co jsme si všechno společně užili? Ve škole se hrálo na hudební nástroje a zpívalo,…