Osoby školního poradenského pracoviště

giraffes-g7cb659bfe_1920

Výchovný poradce 

Mgr. Jana Tyralíková

Kontakt:
E: j.tyralikova@zsdidaktis.cz
T: +420 720 934 066

Konzultační hodiny: Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem.  

Hlavním cílem práce výchovného poradce je poskytování kvalitních poradenských služeb učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v těchto oblastech: 

 • vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • péče o žáky ohrožené školním neprospěchem
 • problémy spojené se školní docházkou
 • kariérové poradenství – profesní orientace žáků

Školní psycholog 

Mgr. Magdalena Valášková

Kontakt:
E: m.valaskova@zsdidaktis.cz
T: +420 777 065 204

Konzultační hodiny: čtvrtek 12.30  - 14.30 h (vždy je potřeba se i na tento pravidelný termín objednat, po dohodě je možné konzultovat i v jiném termínu) 

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem.

Hlavní činností školního psychologa je:

 • diagnostika výchovných problémů
 • depistáž a diagnostika nadaných dětí
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídě
 • zajišťuje krizové intervence
 • poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky
 • poskytuje pomoc při řešení multikulturní problematiky

Školní speciální pedagog 

Mgr. Klára Jabůrková

Kontakt:
E: k.jaburkova@zsdidaktis.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 8.00 - 14.00 h (vždy je potřeba se i na tento pravidelný termín objednat)

Hlavní činností práce školního speciálního pedagoga je: 

 • podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • průběžná dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení
 • nápravy poruch učení v rámci hodin českého jazyka a matematiky
 • depistážní šetření
 • nápravy poruch učení v rámci školní družiny

Školní metodik prevence, sociální pedagog

Mgr. Marie Kudrová

Kontakt:
E: j.kudrova@zsdidaktis.cz

Konzultační hodiny: Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem. 

Školní metodik prevence rizikového chování vykonává činnosti – metodické, koordinační, informační a poradenské. 

Řeší zejména tyto nežádoucí jevy: 

 • záškoláctví
 • šikanu a kyberšikanu
 • rasismus a xenofobii
 • vandalismus a agresivitu
 • netolismus
 • užívání návykových a psychotropních látek
 • rizikové sexuální chování
 • rizika školního neúspěchu aj.

Využívá zejména těchto ochranných faktorů: 

 • pečující, podporující a zdravé školní prostředí (informace, sociální dovednosti, hodnotový systém, diskuse)
 • jasná a srozumitelná pravidla
 • porozumění chování a dynamice vývoje dětí
 • děti jsou zahrnuty do rozhodování na školním dění
 • zodpovědnost ke školním věcem a povinnostem
   

Centrum nadání  

Mgr. Irena Matušková

Kontakt:
E: i.matuskova@zsdidaktis.cz
T: +420 720 934 067

Konzultační hodiny: každé druhé pondělí v měsíci od 15.00 h do 16.00 h

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem. 

Hlavní činností práce speciálního pedagoga se zaměřením na péči o nadané žáky je: 

 • péče o nadané a mimořádně nadané žáky
 • depistážní šetření
 • screening nadaných dětí
 • sledování problematiky nadání
 • podpora a rozvoj pedagogických pracovníků v dané oblasti

 

 

 

 

Další články

hdimgdf76704c510505376722ce7967b3bc(1)

Po stopách Marie Terezie

Naši nejstarší žáci se i letos vydali na závěrečný ročníkový výlet, a to " Po stopách Marie Terezie". Navštívili jsme rovnou dvě hlavní města našich sousedních států - Bratislavu a Vídeň. O zábavu nebyla nouze – muzeum, planetárium, výhledy,…

442491382_460256343190387_4927736426414481587_n

Ve škole hořííííí!!!

Dnes jsme si společně s jednotkou HZS Jihomoravského kraje ze stanice Líšeň trochu okořenili cvičný požární poplach v ZŠ a MŠ Didaktis. V 10:30 se rozeznělo pískání na píšťalku a volání,,HOŘÍ” na chodbách v budově ZŠ Bzenecká. Děti i personál se…

1000019172

Čarodějnice Kanistvoora

V úterý odpoledne se děti třetího a čtvrtého oddělení setkaly v Akátkách s čarodějnicí Kanistvoorou, která požádala svého pomocníka pavouka Francoise, aby obešel 5 tvorů v její Čározoo a získal od nich tajné ingredience na výrobu důležitého lektvaru…