Rodiče vítáni

Základní škola Didaktis je nositelem značky "Rodiče vítáni". Přihlášením se k programu, který je touto značkou zastřešen, vyjadřujeme, že partnerskou komunikaci s rodiči považujeme za důležitou podmínku úspěšného vzdělávání dětí a zdravého klimatu školy.

Rodičům garantujeme:

 1. Rodiče se v průběhu celého dne dostanou bez problémů do školy.
 2. Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy.
 3. Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje.
 4. Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování jejich dítěte před ostatními rodiči.
 5. S rodiči komunikujeme partnerským způsobem.
 6. Se záměrem přihlásit se ke značce "Rodiče vítáni" jsme seznámili zástupce rodičů dětí naší školy.
 7. Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit.
 8. Informační tabule projektu "Rodiče vítáni" je viditelně umístěna u vstupu do školy. (Platnost tohoto bodu je posunuta na dobu, kdy obdržíme informační tabuli.)
 9. Společně dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče i děti.
 10. Rodiče mají průběžný přehled o hodnocení dítěte.
 11. Naši pedagogové nabízejí pravidelné konzultační hodiny pro žáky i rodiče.
 12. Konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí.
 13. Školní vzdělávací program zpřístupňujeme na webu školy.
 14. Rodiče našich žáků i zájemci o školu mají možnost navštívit po domluvě v průběhu celého školního roku vyučování.
 15. Organizujeme školní akce, na kterých mohou rodiče a další rodinní příslušníci spolupracovat s dětmi a potkávat se s učiteli.
 16. Pořádáme vzdělávací semináře pro rodiče na téma výchovy a vzdělávání.