Naše vize

Vzděláváme a podněcujeme žáky tak, aby měli vědomé, pro společnost přínosné postoje, názory, dovednosti, znalosti, hodnoty a kompetence, které jim přispějí k úspěšné cestě životem. 

Naše priority

v oblasti vzdělávání:

  • vysoká kvalita vzdělávání
  • rozvoj intelektově nadaných dětí
  • nadstandardní výuka angličtiny

v psychosociální oblasti:

  • individuální přístup
  • bezpečné prostředí
  • otevřená komunikace s rodiči