Rozvoj nadání

 Intelektovým dětem se věnujeme dlouhodobě a cíleně:

 • v oblasti identifikace a rozvoje nadaných žáků jsme výzkumnou školou spolupracující s FSS MU,
 • jsme zapojeni v Síti škol podporujících nadání,
 • v roce 2022 jsme získali certifikát JCMM Tady podporujeme nadané děti,
 • od 3. ročníků nabízíme plošné testování nadání pomocí diagnostických her INVENIO,
 • na téma nadání se nejen neustále vzděláváme,
 • předáváme naše zkušenosti i dál a přes MAP je sdílíme se školami, které o to projeví zájem.

Klub nadaných dětí pod záštitou Mensy
V KND se věnujeme několika oblastem. 

 • v badatelské části jsme experimentovali a vlastními zkušenostmi tak získávali mnoho vědomostí z fyziky i chemie.
 • programy s živými zvířaty jsou populární, ať už jsou to psi, draví ptáci, šneci nebo motýli.
 • nezapomínáme ani na pohyb od různých tanečních stylů až po relaxační cvičení.
 • zajímáme se i o to, jaké je to žít s nějakým hendikepem
 • v Klubu se zkrátka děje pořád něco zajímavého.

Více informací nejdete zde.