Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o.

LOGO_JCMM

JCMM je specializované zájmové sdružení neziskového typu, založené v prosinci 2005. Je zaměřené na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji, a to zejména v oborech orientovaných na přírodní vědy, matematiku, IT, techniku a medicínu. JCMM spojuje studenty, učitele, vědce a ty, kdo chtějí své know-how předávat dál. JCMM vytváří síť talentovaných lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky. Cílem je efektivně podporovat příliv studentů a vědců do regionu a vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných studentů v Jihomoravském kraji.