Mensa ČR

LOGO_MENSA

Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Základ organizace tvoří nadnárodní Mensa International. Pod jejím dozorem pak vznikají a působí jednotlivé národní pobočky - jednou z nich je i Mensa České republiky.

Naše škola s Mensou úzce spolupracuje, zejména se sekcí Dětská Mensa. Cílem Dětské Mensy je dát možnost svým členům seznámit se, strávit společně trochu času a navázat přátelství s podobně laděnými dětmi a mladými lidmi. Rodičům těchto dětí umožňuje sdílení zkušeností ze života s nadanými dětmi a pomáhá jim načerpat inspiraci z různých volnočasových aktivit.

Na základě spolupráce s Mensou pořádáme v prostorách naší školy dvakrát měsíčně Klub nadaných dětí a jsme oprávněni používat titul Škola spolupracující s Mensou ČR.

Zpráva o činnosti školy (Mensa ČR)