Klub nadaných dětí

Klub nadaných dětí byl při naší škole založen v únoru 2014 na základě spolupráce s Mensou ČR.

Klub se schází v prostorách naší školy zpravidla 2x za měsíc a jeho náplní jsou zejména projekty podporující intelektový rozvoj dětí ve znalostní, výtvarné, pohybové či hudební oblasti. Setkání pojímáme hravou a zážitkovou formou.

Zde si můžete přečíst, jakým tématům se věnoval klub ve školním roce 2017/2018:

 • Ledovce - kde je najdeme a co všechno nám říkají (doc. Daniel Nývlt) 
 • Vědecká rekonstrukce minulého života (dr. Miriam Nývltová Fišáková) 
 • Rozsivky pod mikroskopem (dr. Barbora Chattová)
 • Pouště světa (doc. Daniel Nývlt) 
 • Sluneční soustava (doc. Daniel Nývlt) 
 • Leonardo Da Vinci - malíř a vynálezce (Libor Balák, dr. Miriam Nývltová Fišáková) 
 • Matematické hlavolamy (Ivana Hutařová Vařeková) 
 • Vlci a lidé (dr. Miriam Nývltová Fišáková) 
 • Horniny a minerály - jak vznikají a kde je najdeme? (doc. Daniel Nývlt) 
 • Elektřina (manželé Hutařovi) 
 • Apollo - půlstoletí od návštěvy člověka na Měsíci (Libor Balák) 
 • Kódování a kryptografie (manželé Hutařovi) 
 • Co nevíte o kostech (dr. Miriam Nývltová Fišáková) 
 • Geofyzikální měření v terénu - k čemu je to dobré? (doc. Daniel Nývlt)
 • Zbroj středověkého vojáka (dr. Petr Žákovský)

Klub nadaných dětí v naší škole ve školním roce 2018/2019 vede RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D. Paní Nývltová je paleontoložkou a Klub nadaných dětí u nás vedla spolu se svým manželem doc. Danielem Nývltem také v loňském školním roce. Pro letošní školní rok přislíbily vedení některých klubových setkání také maminky žáčků naší školy, které působí v oblasti IT a biochemie.

Aktuální témata klubu v letošním školním roce můžete sledovat v našich aktualitách zde.