Klub nadaných dětí

Klub nadaných dětí byl při naší škole založen v únoru 2014 na základě spolupráce s Mensou ČR.

Klub se schází v prostorách naší školy zpravidla 2x za měsíc a jeho náplní jsou zejména projekty podporující intelektový rozvoj dětí ve znalostní, výtvarné, pohybové či hudební oblasti. Setkání pojímáme hravou a zážitkovou formou.

Zde si můžete přečíst, jakým tématům se věnoval klub ve školním roce 2018/2019 a to pod vedením lektorů:

RNDr. Miriam Nývltové Fišákové, Ph.D., Libora Baláka, Mgr. Ivany Hutařové Vařekové a Ing. Jany Brtníkové, Ph.D., za jejich práci děkujeme. 

 • Legendy oblohy 
 •  Dobývání mořských hlubin 
 • Co dokáže voda 
 • Seznámení s herpetologií 
 • Co je to hmotnost 
 • Světlo a jak na něj 
 • Kukuřice, a co s ní 
 • Setkání s archeologií 
 • Jak se rekonstruují archeologické nálezy 
 • Jak reaguje kyselina a zásada 
 • Pravěké zbraně aneb jak lovit nejen mamuty 
 • Žonglování 
 • Jak se správně starat o archeologické nálezy 
 • Dinosauřit a jejich svět 
 • Jak získáváme elektřinu 

Klub nadaných dětí v naší škole ve školním roce 2019/2020 zajišťuje Mgr. Marie Kudrová, která oslovuje externí lektory v rámci netradiční spolupráce. Snahou je poskytnout dětem kompexní přehled o možnostech, jakým způsobem trávit volný čas, ale také seznámit děti s profesemi, které v nich podněcují zvědavost a samozřejmě podporují jejich nadání. V průběhu školního roku se tak mohou děti těšit na záchranáře, potápeče, tvůrkyni šifrovacích her, aromaterapeutku či výzkumníka z hydrometeorologického ústavu a jiné další. 

Aktuální témata klubu v letošním školním roce můžete sledovat v našich aktualitách zde.