Klub nadaných dětí

Klub nadaných dětí byl při naší škole založen v únoru 2014 na základě spolupráce s Mensou ČR.

Klub se schází v prostorách naší školy zpravidla 2x za měsíc a jeho náplní jsou zejména projekty podporující intelektový rozvoj dětí ve znalostní, výtvarné, pohybové či hudební oblasti. Setkání pojímáme hravou a zážitkovou formou.

Témata klubu ve školním roce 2017/2018 jsou zaměřena (nejen) přírodovědně a archeologicky:

 • Ledovce - kde je najdeme a co všechno nám říkají (doc. Daniel Nývlt)
 • Vědecká rekonstrukce minulého života (dr. Miriam Nývltová Fišáková)
 • Rozsivky pod mikroskopem (dr. Barbora Chattová)
 • Pouště světa (doc. Daniel Nývlt)
 • Sluneční soustava (doc. Daniel Nývlt)
 • Leonardo Da Vinci - malíř a vynálezce (Libor Balák, dr. Miriam Nývltová Fišáková)
 • Matematické hlavolamy (Ivana Hutařová Vařeková)
 • Vlci a lidé (dr. Miriam Nývltová Fišáková)
 • Horniny a minerály - jak vznikají a kde je najdeme? (doc. Daniel Nývlt)
 • Elektřina (manželé Hutařovi)
 • Apollo - půlstoletí od návštěvy člověka na Měsíci (Libor Balák)
 • Kódování a kryptografie (manželé Hutařovi)
 • Jak probíhá archeologický výzkum (dr. Miriam Nývltová Fišáková)
 • Geofyzikální měření v terénu - k čemu je to dobré? (doc. Daniel Nývlt)
 • Zbroj středověkého vojáka (dr. Petr Žákovský)

Klub nadaných dětí v naší škole ve školním roce 2017/2018 vedou pracovníci Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno a Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.