Klub nadaných dětí

Klub nadaných dětí byl při naší škole založen v únoru 2014 na základě spolupráce s Mensou ČR.

Klub se schází v prostorách naší školy zpravidla 2x za měsíc a jeho náplní jsou zejména projekty podporující intelektový rozvoj dětí ve znalostní, výtvarné, pohybové či hudební oblasti. Setkání pojímáme hravou a zážitkovou formou.

Zde si můžete přečíst, jakým tématům se věnoval klub ve školním roce 2019/2020 a to pod vedením lektorů:

Barbory Krupicové, Lenky Pláteníkové, Markéty Nedbalové, Jaroslava Vojty, Blanky Machkové, Aleny Matuškové, Petry Lužové, Workmed s.r.o. a dalších lektorů , za jejich práci  tímto děkujeme. 

  •  Od šifry k dobrému skutku 
  •  Vodící pes ve službě člověku 
  •  Klub nadaných dětí a ohnisko žhavých zpráv 
  •  Hoří má panenko! 
  •  Aromahrátky pro nadané 
  •  Kurz první pomoci v 50 minutách 
  •  Na vlně zvuku 
  •  Powerballem ku zdraví 
  •  Včelí medvídci 
  •  Zkouška trpělivosti 

Klub nadaných dětí v naší škole ve školním roce 2020/2021 zajišťuje Mgr. Marie Kudrová, která oslovuje externí lektory v rámci netradiční spolupráce. Snahou je poskytnout dětem kompexní přehled o možnostech, jakým způsobem trávit volný čas, ale také seznámit děti s profesemi, které v nich podněcují zvědavost a samozřejmě podporují jejich nadání. V průběhu školního roku se tak mohou děti těšit na skautku, potápěče, cvičitelku psů, tvůrkyni šifrovacích her, paleontoložku, farmářku či výzkumníka z hydrometeorologického ústavu a jiné další.

Aktuální témata klubu v letošním školním roce můžete sledovat v našich aktualitách zde.