Centrum rozvoje nadaných dětí

LOGO_MUNI

Centrum rozvoje nadaných dětí je sdružení výzkumných pracovníků, doktorandů a pregraduálních studentů Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají problematikou rozumově nadaných dětí.

Cílem Centra je zkvalitnit vzdělávací a výchovnou péči o mimořádně nadané děti, a to mj. podporou škol při rozpoznání nadaných žákůšířením tématu nadání mezi rodiči nadaných dětí a výzkumnými aktivitami, které povedou k přesnějšímu chápání této problematiky.

S Centrem rozvoje nadaných dětí spolupracujeme zejména při rozpoznávání nadání a péči o nadané žáky. Ve školním roce 2017/2018 jsme vystoupili na Konferenci o rozvoji nadání, pořádanou Centrem, kde jsme představili náš koncept vzdělávání nadaných žáků.

Ve spolupráci s doc. Šárkou Portešovou, která Centrum vede a současně přednáší na katedře psychologie, jsme ve školním roce 2016/2017 uspořádali pro žáky naší školy kurz rozvoje sociálně-emočních dovedností.