Plavecká škola Brno

Logo nové PŠ (2)

Plavecká škola Brno organizuje kurzy plavání pro děti i dospělé. Tréninky pro děti probíhají v hrátkovém bazénu i na dráze 25 metrového bazénu. Teplota vody je 28 – 31 stupňů. Ve výuce dětem pomáhají speciální pomůcky a hračky. S dětmi lektoři pracují s ohledem na jejich zdatnost individuálně a tím zajistí nejen zájem dítěte o plavání, ale i rozvoj jeho plaveckých dovedností. 
Cílem je nenucenou formou naučit děti bezpečnosti a orientaci ve vodě, potápění hlavy a posléze i plavat třemi způsoby - kraul, znak, prsa. 
Plavecké kurzy jsou povinnou součástí školní docházky a probíhají v rozsahu 2x 20 hodin plavání, zpravidla v 1. a ve 2. ročníku. Naši žáci plavou s Plaveckou školou Brno dlouhodobě. Pro kurzy využíváme Aquapark Kohoutovice, kam žáky vozíme najatým autobusem.  
Po skončení kurzu obdrží každý žák Mokré vysvědčení se známkou z plavání.