VIDA! science centrum

01_vida_SC_cz_cmyk_upr

Brněnské VIDA! science centrum nabízí žákům a studentům zážitky, které v nich probudí zvědavost a touhu dozvědět se víc o světě kolem nás. Připravuje programy přizpůsobené různým věkovým skupinám i vyučovacím předmětům a navazuje na školní vzdělávací programy. A protože exponáty ve VIDĚ jsou vysoce interaktivní, mohou si děti vše na vlastní kůži vyzkoušet, a tím i lépe zapamatovat.

Naše škola patří k pravidelným návštěvníkům VIDA programů.