Lužánky - středisko volného času, Brno

LOGO_LOUKA

LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno je krajským školským zařízením pro aktivity ve volném čase všech věkových a sociálních skupin. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí i dospělých – vytváří podmínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oborech, od sportu po umělecké aktivity, od techniky a přírodních věd po společenskovědní obory.

Posláním lužáneckého střediska je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením a nabízením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především dětí a mládeže.

LOUKA – středisko volného času, konkrétně pracoviště Louka, sídlí ve stejné budově na Bzenecké 23 jako naše škola. Rodiče si tak mohou vybírat z několika desítek kroužků pro své děti. Lektoři Louky si žáky naší školy do kroužků vyzvedávají přímo ze školní družiny. Nabídku lužáneckých kroužků na Bzenecké 23 naleznete zde.