Liga vozíčkářů

Liga vozíčkářů webové stránky

Každý má svůj potenciál, toho si je dobře vědoma i Liga vozíčkářů. Proto rádi podporují klienty s postižením k jejich posilování o dovednosti potřebné pro samostatnost, sebeobsluhu a integraci. Dosažení co největší soběstačnosti je pro Ligu Klíčem k samostatnosti a svobodě. Hodnoty Ligy vozíčkářů: Společný cíl, Pravda, Angažovanost, Empatie, Osobní rozvoj.