Katedra primární pedagogiky PedF MU

LOGO_MUNI

Katedra primární pedagogiky vzdělává budoucí učitele mateřských a základních škol na 1. stupni, koordinuje praktickou přípravu studentů na školách a podílí se na realizaci pedagogických praxí.

Základní škola Didaktis umožňuje studentům této katedry, aby v ní pod dohledem zkušených učitelů realizovali svou pedagogickou praxi. Kolegyně z našeho týmu současně na Katedře primární pedagogiky externě přednáší.