Školní rok 2023/2024

Mensa Česko v Didaktisu 
Na konci října měly po několika letech děti opět možnost absolvovat ve škole IQ testy prováděné Mensou Česko, konkrétně paní Měchurovou.
Konkrétní výsledky jsou důvěrné a znají je pouze zákonní zástupci žáků, my pouze v případě, že nám je sami poskytnou. Známe však statistiku:
Zúčastnilo se ho 53 dětí ve věku 6-11 let.  Z nich 10 dosáhlo nadprůměrných výsledků (IQ 11-120), 14 je v pásmu vysokého nadprůměru (121-129) a dalších 14 v pásmu velmi vysokého 
nadprůměru (130 a víc), mohou se tedy stát členy dětské Mensy.
Gratulujeme!

Dbáme na to, aby nadané děti měly v naší škole dostatečné možnosti dalšího rozvoje. Z těchto výsledků proto máme radost. Říkají nám, že náš systém a strategie péče o nadané děti je funkční a že cesta, kterou, jdeme, je správná.
Protože o testování projevili zájem i někteří rodiče, zprostředkováváme 29. 11. testy v naší škole i pro ně. Kapacita je omezená na 30 osob a v této chvíli je už jen několik volných míst, v případě vážného zájmu proto radíme s přihlášením neotálet.