Úvod O škole Projekty

Projekty

Digitalizujeme školu

Zapojili jsme se do Národního plánu podpory v rámci komponenty 3.1 a získali jsme tak příspěvek na zakoupení 7 tabletů pro žáky, které využíváme pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. 

Škola inspirovaná životem

Od 1. 9. 2022 jsem začali realizovat projet “Škola inspirovaná životem”, Operační program Jana Amose Komenského. Projektové aktivity jsou zaměřeny především na podporu pozice školního asistenta, na další vzdělávání pedagogických i nepedagogických…

Škola pro život

Ve školním roce 2021/2022 jsme realizovali projekt „Škola pro život“, spolufinancovaný Evropskou unií z Operačního programu věda, výzkum, vzdělávání. Projekt je zaměřen na rozvoj školy prostřednictvím personální podpory: školní asistent, školní…

Ruku v ruce jdeme dál

V letech 2019 - 2022 jsme realizovali projekt „ Ruku v ruce jdeme dál “, financovaný v rámci Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání. Projekt spolufinancovaný Evropskou unií. V průběhu tohoto projektu budeme realizovat tyto aktivity: profesní…

Začněme spolu

Na začátku školního roku 2017/2018 schválilo MŠMT naší škole projektovou žádost „ Začněme spolu “, financovanou z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání. Projekt jsme realizovali ve školních letech 2017/2018 a 2018/2019. Díky tomuto projektu…

Děti dokážou úžasné věci, když...

Základní škola Didaktis se stala úspěšným řešitelem  projektové žádosti "Děti dokážou úžasné věci, když..." , který realizovala v období července až prosince 2015. Během projektu jsme realizovali následující aktivity: Vytvořili jsme školní…