Školní rok 2018/2019

Národní testování 3. a 5. ročníků (citováno z výsledkové zprávy):

  • "Výsledky vaší školy jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování." (Ze zprávy pro 3. ročník - viz zde.)
  • "Výsledky dosaženými v českém jazyce patří vaše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. … Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti." (Ze zprávy pro 5. ročník - viz zde.)


Pangea - matematická soutěž (www.pangeasoutez.cz):

  • Soutěže se zúčastnilo 10 930 žáků z ČR.
  • 1 žák naší školy se umístil celorepublikově na 1. místě a postoupil do finále.
  • Další 2 žáci naší školy se celorepublikově umístili v první desetině zúčastněných.


Testování angličtiny Českou školní inspekcí

  • Začátkem školního roku 2018/2019 zařadila naši školu Česká školní inspekce do vzorku základních škol, na kterých testovala úroveň angličtiny u žáků 4. ročníků. Celkem se projektu zúčastnilo 7 699 dětí z různých základních škol v ČR.
  • V testování, do něhož jsme přihlásili všech 15 žáků naší IV. A, jsme dosáhli průměrné úspěšnosti 96 % a umístili jsme se tak nad průměrem všech sledovaných škol. Z toho většina našich čtvrťáků získala ve sledovaných oblastech 100 % bodů - přesvědčit se o tom můžete zde.


Cambridgeské zkoušky (www.cambridgeenglish.org):

  • Ve školním roce 2018/2019 se cambridgeských zkoušek zúčastnilo 18 žáků naší školy, kteří v průměru dosáhli těchto výsledků (maximum je 5 bodů):

 

 Reading and writingListeningSpeaking
Úroveň Starters4,64,65,0
Úroveň Movers4,54,85,0
Úroveň Flyers4,35,05,0


Úspěšnost našich absolventů při přechodu na víceletá gymnázia

  • Z 10 žáků 5. ročníku podalo žádost o přijetí na víceleté gymnázium 9 žáků, z toho 6 bylo přijato.