Adaptační setkání

První setkání se bude konat ve čtvrtek 16.5.2024 v 15:00. Bude připraven program plný aktivit, kdy si budoucí prvňáčci vyzkouší způsoby komunikace a práce v ZŠ Didaktis. 
Druhé setkání proběhne ve čtvrtek 13.6.2024 v 15:00. V tento den již budou děti rozděleny do tříd a bude jim představena jejich třídní učitelka. Program bude již předstupněm pro zahájení školní docházky.