Škola inspirovaná životem

Od 1. 9. 2022 jsem začali realizovat projet “Škola inspirovaná životem”, Operační program Jana Amose Komenského.
Projektové aktivity jsou zaměřeny především na podporu pozice školního asistenta, na další vzdělávání pedagogických i nepedagogických zaměstnanců základní školy a školní družiny. Zaměříme se na inovativní vzdělávání žáků školní družiny. Z projektu budou podpořena tématická setkávání s rodiči.

Registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0002472