Škola pro život

Ve školním roce 2021/2022 jsme realizovali projekt „Škola pro život“, spolufinancovaný Evropskou unií z Operačního programu věda, výzkum, vzdělávání.

Projekt je zaměřen na rozvoj školy prostřednictvím personální podpory:

  • školní asistent,
  • školní speciální pedagog,
  • tandemová výuka,
  • projektové dny a
  • tematická setkávání a spolupráce s rodiči.

Č. projektu „Škola pro život“: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022275