Ruku v ruce jdeme dál

V letech 2019 - 2022 jsme realizovali projekt „Ruku v ruce jdeme dál“, financovaný v rámci Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání. Projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

V průběhu tohoto projektu budeme realizovat tyto aktivity:

  • profesní rozvoj učitelů, zaměřený mj. na hlubší začlenění programu Začít spolu do vzdělávacího programu naší školy,
  • podpora individuálního rozvoje dětí naší školy prostřednictvím zejména anglických klubů a projektových dnů,
  • sdílení našich vzdělávacích a výchovných přístupů s rodiči ve formě besed,
  • pořízení IT vybavení (notebooky a tablety) za účelem rozvoje počítačové gramotnosti dětí naší školy.

 Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015281