DIGIpomůcky pro Didaktis

V roce 2023 byla naší škole poskytnuta dotace z Národního plánu podpory na podporu vybavení školy digitálními učebními pomůckami. Tuto dotaci jsme využili pro pořízení nových notebooků, se kterými pracují žáci ve výuce. Tyto nové NTB nahradili starší zařízení, které už nevyhovovalo potřebám vybavenosti školy moderním zařízením pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence.