O nás

Aby děti v naší škole získávaly vědomosti a dovednosti potřebné pro život v současném světě a při tom byly spokojené a šťastné a do školy se vždy těšily, vytkli jsme si několik priorit, jež k tomuto náročnému cíli vedou. Jejich důslednému naplňování věnujeme maximální péči.

K našim prioritám patří

v oblasti vzdělávání:

  • vysoká kvalita vzdělávání
  • rozvoj intelektově nadaných dětí
  • nadstandardní výuka angličtiny

v psychosociální oblasti:

  • individuální přístup
  • bezpečné prostředí
  • otevřená komunikace s rodiči

Tyto priority jsou společné pro celou naši školu, jejich naplňování v Mateřské škole Didaktis a v Základní škole Didaktis se však liší, protože každá z těchto škol má své vlastní poslání. Bližší informace o tom, jak jednotlivé priority realizujeme, naleznete proto v záložce základní škola.