Školní rok 2020/2021

Úspěšnost našich absolventů při přechodu na víceletá gymnázia

 • Z 15 žáků 5. ročníku se zúčastnilo přijímací zkoušky na víceleté gymnázium 14 žáků, z toho 11 bylo přijato.

Národní testování 5. ročníků (citováno z výsledkové zprávy):

 • Výsledky vašich žáků v českém jazyce řadí vaši školu mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování
 • Výsledky vašich žáků v matematice řadí vaši školu mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování.
 • Výsledky obecných studijních předpokladů a v anglickm jazyce nnaleznete v přiložené analytické zprávě ZDE.

Cambridgeské zkoušky (www.cambridgeenglish.org):

 • Ve školním roce 2020/2021 se cambridgeských zkoušek zúčastnilo 17 žáků naší školy, kteří v průměru dosáhli těchto výsledků (maximum je 5 bodů):
 Reading and writingListeningSpeaking
Úroveň Starters4,754,35,0
Úroveň Movers4,65,05,0
Úroveň Flyers5,05,05,0

Česká školní inspekce zhodnotila distanční výuku na ZŠ Didaktis

Počátkem března 2021 nás "distančně" navštívila Česká školní inspekce (dále jen ČŠI). V rámci projektu, jehož cílem bylo sledovat aktuální úroveň on-line výuky na školách a vyhodnotit formu distanční výuky jako takové, inspektoři ČŠI navštívili v naší škole 10 on-line hodin u 10 vyučujících. Obsáhli tak téměř celý učitelský tým. Zaměřili se nejen na cíle, obsah a formy vzdělávání, ale i na dovednosti a zapojení žáků. I pro nás bylo užitečné vyslechnout si zpětnou vazbu a srovnání s jinými školami.

 

Podle zjištění ČŠI má ZŠ Didaktis:

 • nadstandardně obsáhlou škálu nabízených online hodin (povinné předměty, AJ konzultace, ŠD, výchovy, rodilý mluvčí),
 • velmi dobře sestaveny rozvrhy pro jednotlivé ročníky, co do počtu online hodin i do skladby jednotlivých dnů,
 • velmi zdatně doplněnou online výuku (synchronní) úkoly v Google classroom (asynchronní).

Dále naše škola:

 • a jednotliví vyučující nabízejí nadstandardně možnosti konzultací pro žáky i pro rodiče,
 • dbá na celkový rozvoj žáka, vyhlašuje výzvy, soutěže, dobrovolné meety pro spolužáky,
 • zajistila jednotné online prostředí pro distanční výuku,
 • sleduje a vede vyučující ke vzájemnému sdílení, ke zpětné vazbě, pořádá pravidelné porady, hospitace.

ČŠI si všímala také pedagogické činnosti učitelů a posuzovala rovněž zapojení či motivaci samotných žáků v on-line výuce. Podrobnější hodnocení od ČŠI naleznete ZDE.

Ve srovnání s ostatními školami, které inspekce navštívila, a bylo jich opravdu dost, jsme podle ČŠI obstáli na výbornou.
 

Účast v logické olympiádě:

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. 

Trocha statistiky: 

 • 12 5098 řešitelů z celé ČR
 • z toho 2 066 jich bylo z Jihomoravského kraje
 • z toho 33 žáků 1. - 5. ročníku z Didaktisu
 • z toho 24 jich bylo mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola
 • 1 mezi 5 % nejlepších řešitelů základního kola