Školní rok 2019/2020

Národní testování 5. ročníků (citováno z výsledkové zprávy):

  • "Výsledky vaší školy v českém jazyce jsou špičkové, vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování."
  • "Výsledky vaší školy v matematice jsou  lepší  než  u  80  %  zúčastněných  škol.."
  • "Výsledky vaší školy v anglickém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol."

      Ze zprávy pro 5. ročník - viz ZDE    

 

Úspěšnost našich absolventů při přechodu na víceletá gymnázia

  • Z 15 žáků 5. ročníku se zúčastnilo přijímací zkoušky na víceleté gymnázium 10 žáků, z toho 7 bylo přijato.