Školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia - žáci 5. tříd mají za sebou několik napínavých dnů. Uspět u přijímacích zkoušek v období silných ročníků je opravdu velký úspěch. O to větší radost máme z našich páťáků, kterým se většinou podařilo uspět současně na dvou školách a mohli si tedy vybírat. 

Z 22 žáků 5. ročníku si přijímací zkoušky vyzkoušelo 19. Z těchto bylo přijato 13 žáků, což je úspěšnost téměř 70 %. V porovnání s celorepublikovým průměrem 10 % nezbývá než všem velmi pogratulovat. V neposlední řadě děkujeme učitelům a rodičům, kteří měli velký podíl na jejich přípravě.

Národní testování 5. tříd 2021/2022 

Výsledky vašich žáků v českém jazyce řadí vaši školu mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. 
Výsledky vašich žáků v matematice řadí vaši školu mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování.

Národní testování 3. tříd 2021/2022 

Výsledky vašich žáků v českém jazyce jsou lepší než u 80 % zúčastněných škol. 
Výsledky vašich žáků v matematice jsou lepší než u 80 % zúčastněných škol. 
Výsledky vašich žáků v anglickém jazyce řadí vaši školu mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. 

Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. 

Pár základních údajů z olympiády: 

  • 19 335 řešitelů z celé ČR
  • z toho 3 133 jich bylo z Jihomoravského kraje
  • z toho 42 žáků 1. - 5. ročníku z Didaktisu
  • z toho 10 žáků mezi 5 % nejlepších řešitelů základního kola z celé ČR