Školní rok 2017/2018

Dita Salajková (červen 2018)

V Didaktisu máme dceru v první třídě. Úroveň výuky je zde opravdu nadstandardní. Třídní učitelka je svým žákům partnerem, vždy ochotna pomoci nejen s probíranou látkou, ale také s případnými bolístkami dětské duše. Díky zvoleným vyučovacím metodám je v dětech pěstována radost z poznávání a vědění. Děti se nebojí říci si o radu a pomoc. Partnerský přístup je ve škole aplikován také na komunikaci s rodiči. Každý týden dostáváme obsáhlý e-mail s informacemi k probírané výuce a ke školnímu dění a událostem. S manželem máme velkou radost z pokroků, které naše dcera ve škole dělá, například na konci první třídy téměř plynule a hlavně ráda čte. Ve škole vládne pohodová komunitní atmosféra. Snad nejvíce ze všeho se mi líbí ohleduplnost, kterou se v Didaktisu snaží dětem vštěpovat. Ohleduplnost k sobě navzájem, ale také k prostředí, ve kterém žijí. Pevně věřím, že i díky tomuto přístupu se v našich dětech podaří zakotvit hodnoty, které jsou pro dnešní uspěchanou dobu tak potřebné. To, že jsme se o Didaktisu v pravý čas dozvěděli, bereme jako velkou výhru pro budoucnost našich dětí.

Petra a René Rédovi (leden 2018)

MŠ Didaktis jsme zvolili potom, co se naše dcera nedostala do státní školky. Už při první zkušební návštěvě se malá integrovala mezi děti a nechtěla jít domů. Do školky chodí prozatím tři dny v týdnu, ale chodí velmi ráda. V blízké budoucnosti bychom rádi zvýšili její docházku na celý týden. Paní učitelky jsou velmi vstřícné, přátelské a profesionální. Mají svůj zdravý postoj i přístup. Děti mají velmi rychle načtené, a tak si umí poradit, objeví-li se problém. Komunikují s námi denně, když vyzvedáváme dítě, máme tedy okamžitou zpětnou vazbu. Snaží se zapojovat i nás rodiče, což je pro nás nové, ale rádi se zúčastňujeme. Jejich aktivity jsou všestranné a děti jsou neustále motivované k poznávání nových věcí. Chtěli jsme pro dceru to nejlepší a mohu říci, že to máme.

Silvie Krechlerová (prosinec 2017)

Naše dcera navštěvovala běžnou základní školu s hodnou paní učitelkou, která se jí snažila najít další práci podle doporučení PPP. Přesto jsme ale byli dcerou často dotazováni, kdy už se ve škole začne něco učit i ona a že je to zatím často „nuda“. V pololetí jsme byli vyzváni vzhledem k její akceleraci k další návštěvě PPP z důvodu možného přeskočení do 2. třídy. Výsledkem návštěvy poradny bylo rozpoznání nadání a na doporučení školy i PPP začala dcera po jarních prázdninách navštěvovat na 7 hodin týdně 3 předměty i ve 2. třídě, navíc měla ještě 1 až 2 speciální hodiny týdně jen pro sebe. Její touha po objevování nových informací a po zajímavějším způsobu vzdělávání však naplněna nebyla, nadšení z chození do školy postupně opadávalo. V červnu jsme pro dceru začali opět hledat nové řešení a v PPP nám byla doporučena Základní škola Didaktis.

Dcera si ji mohla na jeden den vyzkoušet a byla ohromně nadšená, hned tam chtěla zůstat! My jsme byli také velice příjemně překvapeni bezpečným a klidným prostředím, způsobem vedení výuky skvělou paní učitelkou Jitkou Hodálovou, ale i přístupem ostatních pedagogů. Také velmi oceňujeme trpělivý a ochotný přístup pana ředitele Jurečky. Díky jeho znalostem se nám konečně podařilo rozklíčovat problematiku týkající se nadaných dětí, což nám také velmi ulehčilo rozhodování o přestupu právě na tuto školu.

Máme za sebou téměř 4 měsíce docházky do 2. třídy ZŠ Didaktis a jsme s touto volbou maximálně spokojeni. Na nové prostředí si dcera rychle zvykala a brzy pochopila, že má konečně školu podle svých představ. Školu, do které se těší a nikdy se nenudí, má spoustu zajímavých podnětů k přemýšlení i učení v rámci všech předmětů i družiny, vše bez drilu a rutiny a zároveň přátelské prostředí s citlivým a profesionálním přístupem - a také jí přibyli noví kamarádi. Zkrátka má možnost rozvíjet se po všech stránkách odpovídajícím způsobem, čehož si velmi ceníme a těšíme se na další spolupráci.

Pavel Krechler (prosinec 2017)

Musím se přiznat, že zpočátku jsem se stavěl k možnosti umístit naši dceru do ZŠ Didaktis poněkud rezervovaně. Spíše jsem dal na doporučení, které jsme dostali z PPP. Hledali jsme totiž řešení, jak zajistit vzdělávání pro dceru, která chodila do 1. třídy na “normální“ ZŠ a ve škole se vysloveně nudila.

Můj rezervovaný přístup k ZŠ Didaktis pramenil z vlastní zkušenosti, kterou jsem získal začátkem 90. let, kdy chodil do školy můj první syn. Navštěvoval tehdy jednu z prvních soukromých škol a moje zkušenost nebyla nejlepší. Můj dojem byl takový, že zde šlo hlavně o prestiž, o to, kdo si pro dítě přijede v dražším autě, a o soutěž, kdo věnuje škole větší sponzorský dar. - Musím konstatovat, že jsem rád, že jsem se nechal přesvědčit o tom, že ZŠ Didaktis nespadá do této “škatulky“ a že jsme dceru od druhé třídy do této školy přihlásili. Z počátku to sice bylo trochu dramatické, protože dcera si již vytvořila vazby s kamarády z původní školy. Tato situace se ale postupně měnila k lepšímu, slziček ubývalo a nálada se zlepšovala. Cca za 2 týdny jsme se dozvěděli, že se jí v nové škole docela líbí a 4. týden řekla, že je ráda, že jsme ji do nové školy přehlásili. V současné době se dcera do školy vysloveně těší a po škole máme problém ji dostat domů dříve, než skončí družina.

Touto cestou chci poděkovat pedagogickému kolektivu za to, že dokázali vytvořit vzdělávací systém a prostředí, do kterého se naše dcera vysloveně těší - že se těší na to, co nového se ve škole dozví a naučí. Jsem velice rád, že na otázku “Co jste dělali ve škole?“ nedostanu odpověď typu “Oni se učili kolik je 1 + 2 a já se nudila“ a nebo “Oni se učili psát malé a a já jsem si četla Čteme se skřítkem Alfrédem“. Chci vyjádřit obdiv nad tím, jak dokáže paní učitelka vytvořit pro každé dítě v podstatě individuální vzdělávací plán, šitý na míru každého žáka ve třídě, jak to vše dokáže zkoordinovat a přitom to dělat tak, že se dcera do vyučování vysloveně těší.

Co říci závěrem? Jenom to, že jsem velice rád, že jsem se nechal přesvědčit k přestupu naší dcery do ZŠ Didaktis a že mne mrzí, že do této školy nechodila již v první třídě. Pokud někteří rodiče váhají, zda dítě do této školy přihlásit, za sebe mohu říci jediné: neváhejte, je to jedna z těch nejlepších věcí, kterou pro své dítě můžete udělat. A já osobně zde nemám pocit, že jde v první řadě o podnikatelský záměr s cílem vydělat co nejrychleji co nejvíce peněz, ale že peníze zde investované jdou v první řadě do zabezpečení opravdu kvalitního vzdělání dětí. Je přeci jasné, že finanční nároky na takovýto systém vzdělávání musejí být vyšší, než jsou u klasických státních škol. Ale zde ty peníze rád zaplatím, protože vidím, že to jsou peníze opravdu dobře investované. Spokojenost naše a hlavně naší dcery za to opravdu stojí.

Manželé Piljarovi (prosinec 2017)

Naše dcera začala navštěvovat ZŠ Didaktis v 2. ročníku a jsme moc rádi, protože konečně má hodnou a milou paní učitelku, která se pečlivě věnuje každému dítěti ve třídě. Je velice empatická a záleží jí na tom, jak se děti cítí. Na hodinách pracují jednotlivě, ale i ve skupinkách. Výuka je spestřená úkoly, které probíhají formou hry, takže děti jsou během vyučování po celou dobu aktivně zapojené do vyučovacího procesu a nemají čas se nudit a vyrušovat.

Ve škole je příjemná a přátelská atmosféra. Dcera chodí do školy ráda a je tam spokojena. Tímto chceme poděkovat paní učitelce za její vstřícnost a profesionalitu.

Lucie Grünwaldová (prosinec 2017)

Pohled tří generací

Jako rodiče jsme s manželem věnovali spoustu času výběru školy pro naši dceru a nelitujeme. Jedním z hlavních požadavků pro nás bylo více hodin angličtiny a menší počet dětí ve třídě. To ZŠ Didaktis plně splňuje. K tomu je zde příjemná atmosféra, dobrá a klidná komunikace s vedením školy, kamarádský vztah mezi spolužáky. Individuální plán rozvoje byl milým překvapením.

Babička, která dceru některá odpoledne vyzvedává z družiny, nejvíce oceňuje radostnou a kamarádskou atmosféru mezi dětmi, vlídné chování učitelů ve družině. Rovněž pěkně upravené prostředí v celé škole je nadstandardní a na všechny má kladný vliv. Je radost odcházet ze školy se spokojeným dítětem. Babička jen moc nerozumí tomu, že dnešní prvňáčci tykají své učitelce.

Dcera, která není ranní ptáče, oceňuje pozdější začátek výuky. Těší se do školy za paní učitelkou i spolužáky a učení ji baví. Celé tři měsíce, které chodí do školy, se těší i na družinu, protože zde potkává i starší děti.

Manželé Ježkovi (prosinec 2017)

Volba Základní školy Didaktis pro naši dceru Karolínu se nám nyní ze zpětného pohledu jeví jako velmi zdařilá. Skoro v půlce druhého ročníku se naše dcera stále těší do školy, když bývá nemocná, je smutná z toho, že do školy nemůže chodit. ZŠ Didaktis jsme záměrně zvolili pro menší počet dětí ve třídě a pro partnerský způsob komunikace mezi pedagogy, rodiči a dětmi. 

Oceňujeme, že škola naše živé a temperamentní dítě neodradila od učení a že podporuje v dětech přirozenou touhu ptát se a dozvídat se nové věci. Oceňujeme také, jak je vedena družina, i úzkou spolupráci s pobočkou SVČ Lužánky.

Jsme rádi, že se dcera učí ve škole a není třeba domácími úkoly dohánět, co se nestihne ve škole. Jsme rádi, že základní škola Didaktis nám nabídla alternativu základního vzdělání, aniž by se přikláněla ke trendům alternativního školství.

Manželé Kožiakovi (prosinec 2017)

Pri výbere školy pre dcéru sme sa rozhodovali na základe referencií. Veľa škôl ponúka od prvého ročníka angličtinu, no úroveň angličtiny je rôzna. Na základnú školu Didaktis sme mali dobré referencie, a preto sme sa rozhodli podať prihlášku aj na túto školu. Od prvej chvíle, keď sme vstúpili na zápis, nám učarovala atmosféra, ktorá v škole vládla. Zápis prebehol bez zbytočných stresov a deti si to užili. Pri zápise sme sa dozvedeli, ako funguje škola a čo môžeme očakávať. Páčila sa nám myšlienka, že deti budú mať individuálny rozvojový plán na základe ich schopností a fakt, že škola deti neznámkuje, ale hodnotí podľa individuálne nastavených úrovní.

Keďže dcéra chodila do anglickej škôlky a následne navštevovala školu v Taliansku, kde bola výuka v angličtine, tak mala dobré základy angličtiny. Chceli sme, aby pokračovala vo výuke angličtiny a ZŠ Didaktis k tomu mala predpoklady. Dcéra navštevuje už druhý ročník a to, čo sme od školy očakávali, tak bolo splnené:

  • individuálny rozvoj dieťaťa,
  • menší počet žiakov v triede,
  • dôraz na angličtinu (klasická výuka, ale aj anglický klubík).

Napriek tomu, že dcéra má slovenskú národnosť, tak nemá vůbec žiadny problém s českým jazykom aj vďaka úžasnej pani učitelke Hodálovej. Veľmi oceňujeme nestresové prostredie v škole. Dcéra je v škole spokojná, a to je pre nás najdôležitejšie. Zvoliť ZŠ Didaktis bolo správne rozhodnutie.

Iveta Dicko (prosinec 2017)

Naša dcérka navštevuje ZŠ Didaktis 2. rok. Do školy chodí stále s chuťou a s radosťou, je zvídavá a vedená k tomu, aby sa   nebála pýtať a premýšlať, vyskúšať svoje vlastné nápady - aj keď to možno niekedy nedopadne.... To je pre nás dôkaz toho, že je  na tom správnom mieste. Pani učiteľka Jitka je úžasná, jej prístup k deťom je naozaj individuálny, má nekonečný motivačný potenciál a zvládá to s úsmevom na tvári. Sme radi aj za triedny kolektiv, deti sa v triede majú radi, pomáhajú si, je z nich cítiť radosť a pohoda. Dostupnosť školy myslím vcelku bezproblémová, priestory krásne upravené, telocvičňa v objektu, v okolí školy dostatok priestoru na hry a prechádzky. 

Manželé Mrázkovi (prosinec 2017)

Výběru ZŠ pro starší dceru (dnes už ve druhé třídě) jsme věnovali poměrně hodně času a úsilí, byli jsme u zápisu na více školách jak státních, tak soukromých, a Didaktis byl v podstatě vítězem hned, když jsme vstoupili do dveří. Perfektně organizačně připravený zápis, velmi přátelská a otevřená komunikace, příjemné a podnětné prostředí a nadšení pro "trošku jiný" způsob práce s dětmi nás přesvědčilo. ZŠ Didaktis splňuje všechna kriteria, která jsme si při výběru školy stanovili, a v mnoha ohledech převyšuje naše očekávání, respektive jsme ani moc netušili, co všechno lze dělat lépe než v běžné škole... Jedním z hlavních požadavků bylo více hodin angličtiny, méně dětí ve třídě a individuální přístup - a hlavně, aby dcera nebyla ze školy stresovaná a my s ní. Celou filozofii, na které je vzdělávání dětí v Didaktisu postavené, stále objevujeme za pochodu a neustále se utvrzujeme v tom, že naše rozhodnutí před dvěma lety bylo správné. Myšlenka, že je totiž úžasné, co děti dokážou, když jim k tomu dáme příležitost, je všeříkající.

Na základě této velmi dobré zkušenosti se ZŠ jsme neváhali a naši mladší dceru umístili do MŠ Didaktis. Dcera poprvé po dvou letech chodí do školky ráda, ráno na nás nezkouší osvědčené triky, které ji umístí do celodenní péče babičky (bolení bříška, kašlík...), začíná zpívat anglické písničky a říkanky a tolik výletů a exkurzí, co za ty tři měsíce podnikli, nebylo ve staré školce za celé dva roky...A dokonce i oběd někdy pochválí.

Jana Kuklínková (listopad 2017)

Před dvěma lety jsme s manželem řešili, které základní škole svěříme své třetí dítě. Věříme tomu, že

  • není nutné, aby dítě každý den nosilo do školy a ze školy batoh plný školních potřeb,
  • není nutné, aby dítě každý den trávilo dlouhý čas po vyučování nad domácími úkoly. Odpoledne je totiž třeba mít čas na kroužky, na mimoškolní kamarády, na běhání po zahradě, ježdění na kole, skládání lega, malování obrázků, povídání se sourozenci a rodiči a občas je fajn si jen tak ležet a přemýšlet,
  • jsme obdarováni 5 smysly a je škoda nezapojit je všechny do poznávání světa, a to platí i ve škole,
  • není nutné s někým soupeřit a být s někým srovnáván, aby člověk pracoval nejlíp, jak může a umí.

Vybrali jsme proto ZŠ Didaktis. Ve třídě je dětí tolik, aby se jim paní učitelka mohla individuálně věnovat a bylo dost prostoru a času pro samostatnou činnost. Jindy děti pracují společně nebo v menších skupinkách, učí se prezentovat své projekty i naslouchat druhým, diskutovat s ostatními, vzájemně si pomáhat. Naše dcera je v Didaktisu moc spokojená, těší se vždy do školy na spolužáky, učitele, učení i družinové aktivity, a to je ten nejlepší důkaz, že jsme vybrali správně. A blízkost pobočky SVČ Louka s širokou nabídkou kroužků je příjemný bonus.

Manželé Hutařovi (listopad 2017)

Pečlivě jsme vybírali školu pro naši prvňačku. Bylo nám doporučeno vybírat mezi školami pro nadané děti. Několik jsme jich navštívili a nakonec vybrali ZŠ Didaktis. S touto volbou jsme velmi spokojeni, hlavně proto, že naše dcera chodí do školy opravdu ráda. Ve třídě je skvělá atmosféra a kamarádský kolektiv. Paní učitelka je velmi zkušená, výuka mně připadá promyšlená a jasně cílená na konkrétní vzdělávací prvky. Přitom je zábavná a dětem (soudě podle nadšení, které děti projevují, když je potkáváme) se líbí. Studijní plán má každý žák nastaven podle svých schopností, takže vidíme, že naše dcera se nenudí a dostává dostatečně náročné úkoly, což ji baví a motivuje se dál učit. Komunikace se školou je skvělá, rodiče pravidelně dostávají informace o průběhu studia. Zatím nemáme žádné výtky.

Jitka Dušáková (listopad 2017)

Než jsme se rozhodli pro Didaktis, zvažovali jsme více možností kvalitního vzdělávání. Vybrali jsme Didaktis z důvodu malého počtu dětí ve třídě a rozšířené výuky angličtiny. Jsme celou dobu moc spokojení, oceňujeme individuální přístup k dětem a skutečný zájem třídní učitelky o každé dítě. Vyhovuje nám také začátek výuky v 8,30 hodin; velká nabídka kroužků a školních aktivit, přátelská atmosféra ve třídě i družině. Dcera je ve škole spokojená, má tu spoustu kamarádů.

Jindra Klemešová (listopad 2017)

ZŠ Didaktis doporučuji rodičům a dětem, kteří hledají opravdový individuální přístup a nadstandartní klima, které by vlastně mělo být standartní. Ve třídách panuje skvělá atmosféra, děti se navzájem podporují, rozvíjí a objevují učivo lehce a naprosto přirozeně, a v neuvěřitelném tempu. Do Didaktisu se těší nejen děti, ale i rodiče :-) Zájmové kroužky a propojení s centrem volného času je naprosto skvělá kombinace, nabízející další škálu možností.