Školní rok 2016/2017

Manželé Sedláčkovi (prosinec 2016)

Naše vnučka navštěvuje první třídu Základní školy Didaktis. Je na ní vidět, že do školy chodí ráda a rozvíjí se. Taky se nám moc líbí, že škola vede děti k slušnému chování. Učí je poprosit, poděkovat, omluvit se, naslouchat druhým lidem a další hodnoty, které se v dnešní uspěchané době z lidí vytrácejí. Třída naší vnučky má také skvělou třídní učitelku Jitku Hodálovou, která je velice vnímavá, všímavá a empatická a k dětem má moc hezký vztah. Vážíme si také pana ředitele, který je přístupný a ochotný řešit problémy, a to bez nervozity. Zkrátka celá škola na nás působí velice pozitivním postojem k dětem, rodičům a prarodičům a my jsme moc rádi, že naše vnučka může navštěvovat právě tuto školu.

Bohdana Matelová (listopad 2016)

Naše dcera navštěvovala 1. ročník na své spádové škole. Po necelém roce jsme se rozhodli požádat o její přestup do Základní školy Didaktis. Jsme rádi, že jsme toto rozhodnutí učinili – jako rodiče vnímáme velký rozdíl oproti minulému roku. Je pro nás nesmírně cenné a důležité, že dcera se do školy těší a učení ji opravdu baví. Na nové prostředí si zvykla velice rychle a velké díky patří paní učitelce. Těšíme se na další spolupráci!