Školní rok 2022/2023

paní Hradecká,

Didaktis je škola, která nám 100 % vyhovuje. Bezproblémová komunikace, jak s učiteli, tak s družinou. Propracovaný plán výuky anglického jazyka. Kroužky mají náplň, která dítě baví a těší se na každou hodinu. Plán individuálního rozvoje každého žáka je něco, co je skvělý nástroj k rozvoji dítěte a můžeme jen doporučit.

paní Kavanová,

Pokud bych měla zhodnotit výběr základní školy Didaktis, dosavadní výuku a přístup školy, tak by určitě dostala jedničku s hvězdičkou nebo vlastně ne. Protože na škole se neznámkuje (což je pro nás jedno z mnoha pozitiv) dostala by takzvaného "korunkáče". Přístup všech lidí, které ve škole potkáte je naprosto úžasný, respektující, profesionální a zároveň lidský. Je evidentní, že učitelé i ostatní pracovníci školy jsou lidé na svém místě, mají rádi děti, práce s nimi je baví a předávají jim to nejlepší moderním, nenásilným způsobem, který v dětech nezabíjí jejich vnitřní motivaci a naopak podporuje snahu dozvědět se a umět víc. Způsob, jakým děti ve škole pracují, je dle mého názoru velmi dobře připravuje na život. Velkou roli hraje maximálně 16 dětí ve třídě, takže je možnost pracovat s dětmi individuálně, ale zároveň škola klade velký důraz na spolupráci v kolektivu a umožňuje tak dětem rozvíjet mezilidské vztahy a najít si svou přirozenou roli v kolektivu. Každé dítě má vypracovaný svůj vlastní plán vzdělávání se slovním hodnocením, až nás překvapilo, jak moc se hodnocení syna shoduje s tím, jak ho vidíme a známe my rodiče. Je z toho naprosto jasné, že učitelé kladou velký důraz na to, dítě opravdu poznat a najít jeho silné stránky/talenty a případně i místa, kde je prostor pro zlepšení. Anglický jazyk je protkán do všech předmětů, takže ho děti přijímají přirozeně během celého dne, slovní zásoba i komunikace, se tak velmi rychle rozvíjí. Bylo pro nás velmi důležité, aby se syn do školy těšil a měl ke škole i učení pozitivní vztah, což se více než povedlo.

paní Zlámalová,

Velice oceňuji vstřícný přístup všech zaměstnanců, včetně ochoty řešit i drobnosti. Pokaždé, když vejdu do Didaktisu, vnímám tu pohodu, klidné bytí, ačkoliv je mi jako zaměstnanci ve školství jasné, kolik se toho děje pod povrchem. Velmi mě překvapil rozsah IRP, snoubený s opravdu precizním a pečlivým poznáváním těch malých človíčků jejich třídní učitelkou. Měla jsem slzu dojetí při čtení. A protože dítko není úplně sdílné, nebo referuje o spoustě jiných věcí, než co bych ráda věděla, jsem nadšená z každotýdenních zpráv od paní učitelky, které nejsou jen stručným přehledem probírané látky, ale vždy je ze zprávy cítit ta její laskavost. Vypadá to, že jsem se podzimně, trochu pateticky rozepsala, ale pokud to shrnu, tak jako máma citlivého kluka jsem opravdu spokojena a budu ráda, když vyřídíte díky všem.