Školní rok 2021/2022

Lenka Krejčířová, České spořitelna a. s. (leden 2022)

Vážená paní ředitelko, ráda bych se s Vámi podělila o svou velmi pozitivní zkušenost z vaší školy.

Vyučuji finanční gramotnost dětí ve druhých a čtvrtých třídách ZŠ. Ve školním roce 2021/2022 jsem navštívila 24 základních škol na jižní Moravě, kde jsem odučila 48 tříd. Ve škole Didaktis jsem učila dvě druhé a dvě čtvrté třídy a jsem absolutně nadšená ze studentů, kteří jsou prémioví, z pedagogů, kteří jsou těmi pravými na svých místech a z vybavení školy i tříd.

Troufnu si říct, že se jedná o nejlepší základní školu, kterou jsem dosud navštívila a z celého srdce vám přeji mnoho dalších úspěchů, pozitivní energie a zdraví.

Hana (listopad 2021)

Pokud bych měla poskytnou referenci ostatním rodičům, kteří přemýšlí o tom, jakou ZŠ pro své děti vybrat, doporučuji na 100 % ZŠ Didaktis. Způsob, jakým děti ve škole pracují, je dle mého názoru, velmi dobře připravuje na život a podobá se dobře fungující moderní firmě. Ať už je to sdílení postřehů, názorů, zážitků v ranním či odpoledním kruhu, práce na projektech, prezentování vlastní práce, diskuse nad tématy, zapojení vizualizací, užívání pomůcek i nových IT technologií nebo přenechávání odpovědnosti na dětech a vedení důvěrou k mikromanagementu. Velkou roli ve výběru školy pro mě hrál i počet dětí ve třídě (maximálně 16), což umožňuje nejenom jednat a pracovat s dětmi individuálně, ale také naskýtá dětem mnoho příležitostí naučit se fungovat ve skupině v rozlišných rolích a učit se mezilidským vztahům. Ze všeho nejvíce jsem při výběru školy stála především o to, aby se naše děti nadchly pro studium, aby se do školy těšily a měly ke škole pozitivní vztah. To se více než povedlo i přes poměrně vysoké tempo výuky. Užívané metody v ZŠ Didaktis rozvíjí děti přirozeným způsobem, kdy nové informace a probírané učivo přijímají s radostí a do školy se těší.