Školní rok 2023/2024

pan Radomír Kejduš,

Na Didaktisu se mi líbí, že škola klade velký důraz na rozvoj nadání, aniž by přehnaně tlačila na výkon.
Díky nízkému počtu žáků ve třídě je tu hodně individuální přístup k dětem. Ti nadanější dostávají nadstandardní úkoly v rámci speciálních předmětů. Výborná je i angličtina rozdělená do tří menších skupin podle toho, jak na tom děti s jazykem jsou. Škola má moc pěknou herní zahradu.
ZŠ jsem vybíral už dva roky předem a Didaktis jsem měl od začátku v TOP3. Obavy z delšího dojíždění zvládáme i díky začátku vyučování v 8.30 a za pár měsíců po dokončení „Tomkáče“ to už bude mnohem lepší.
Syn sem chodí rád a nenudí se tu. Nejlepší je ale prý samozřejmě tělocvik a když jsou na oběd šišky s mákem :).

paní Petra Hemerková,

Veľmi rada by som by som opísala našú skúsenosť s presunom dcéry zo štátnej ZŠ Úvoz na Didaktis. Naša dcéra, ako mimoriadne nadané dieťa, išla do školy predčasne. Do školy sa veľmi tešila a pravdou je, že v škole sa jej darilo. Učenie jej išlo s ľahkosťou. Veľmi prežívala všetko to, čo sa v škole dialo, bola veľmi pečlivá a vždy sa snažila byť maximálne na každú hodinu pripravená. Prvý zvrat v jej chovaní nastal v čase neustáleho známkovanie a to narušilo jej chuť učiť sa. Zrazu mi hovorila: “budem sa učiť len to, z čoho bude test…”ostatné sa učiť nechcela. Videla som, že záujem o učenie neskutočne klesol. V prvej triede nemala žiadne vymeškané hodiny, milovala školu. V druhom ročníku sa o chuti do školy a do učenia nedalo hovoriť. Neustále hodnotenie, poukazovanie na nedostatky ju neskutočne odrádzali, začala sa učiť iba za známky. Začiatkom tretieho ročníka som pred sebou mala nové dieťa. Nemala záujem o vzdelávanie. Vedela som, že je nutná zmena a to okamžite. A kam? Nebolo jednoduché zorienovať sa v školách tak na rýchlo. O Didaktise som vedela, ale netušila  som, že majú skúsenosť s nadanými žiakmi a nepoznala som štýl výuky.  Dcéra bola systémom vzdelávania v Didaktise nadšená od pvého momentu. Mala strach zo zmeny, ale Didaktis ju úplne pohltil. Neverila, že je možné učiť sa hrou. Škola nám veľmi pomohla aj v sociálnej oblasti. Vďaka tejto škole sme tiež lepšie pochopili, v akej oblasti je naša dcéra nadaná, ktorým smerom ju máme rozvíjať a uvedomili sme si, že nadanie nemá nič spoločné s akceleráciou učenia. Som rada, že sme z tohto “klasického” systému vystúpili. A kde sme po roku vzdelávania v Didaktise? Mám dieťa ktoré chce chodiť  neustále do školy a veľmi sa teší na každý deň. Učenie je hravé a dcéra sa touto formou učí rychlejšie, viac si zapamatá. Máme menej domácich úloh, lebo dcéra stíha veľa v škole. Venujeme sa viac volnočasovým aktivitám. Dcéra sa vďaka Didaktisu stala členom v detskej Mense a členom v JCMM. JCMM jej v rámci volnočasových aktivít urobil letné prázdniny nezabudnuteľnými. Otvorila sa nám tak nová možnosť, ako ďalej s dieťaťom pracovať po ukončení štúdia v Didaktise. Za nás velké ďakujem. Prostredie v tejto v škole vnímame ako bezpečné a veľmi priateľské. Je to miesto, kde sa dieťa otvorí a ukáže čo v ňom skutočne je. Takúto školu si zaslúži každé dieťa. 

paní Tereza Konečná,

 Pro dceru jsme hledali školu, kde by byla pozitivně přijímána její touha po vědění a nadšení pro vše nové. Přesně tento požadavek ZŠ Didaktis splňuje. Dcera se každý den vrací domů nadšená, o víkendu se těší na pondělí až bude zase ve škole. Velice kladně hodnotíme přístup všech učitelů a pracovníků školy. ZŠ Didaktis vřele doporučujeme, moc se nám líbí, jakým způsobem škola funguje a držíme palce nám i škole, ať vše pokračuje stejně jako doposud.