Školní rok 2020/2021 (distanční výuka)

Magdalena Gálet (únor 2021) 

Rozhodnutí přihlásit dceru do ZŠ Didaktis bylo prvním krokem ke spokojenému vstupu do vzdělávacího systému. Ve škole nám vyhovuje především menší kolektiv dětí ve třídě a individuální přístup učitelů. Každému dítěti je sestaven rozvojový plán “na míru” jeho potřebám a úrovni znalostí. Škola vede děti k samostatnosti, ale i ke spolupráci v týmu, učí děti sebehodnocení. Hodiny jsou vedeny velice poutavým způsobem, výuka podporuje přirozenou zvídavost dětí, logické myšlení, orientaci v prostoru a kreativitu.

Pro dceru je velkým vzorem naše paní učitelka Eva Jevčáková. Jako rodiče jsme vděční za její vnímavost k potřebám dětí a za milý a kamarádský přístup. Kdykoliv se na ní můžeme obrátit. V neposlední řadě bych ráda ocenila úroveň distanční výuky v době uzavření škol a nadstandardní práci celého kolektivu školy. Celkově se nám koncept školy velice líbí a za sebe můžeme školu doporučit všem rodičům a jejich zvídavým dětem.

Maria Perić (únor 2021)  

Základní školu Didaktis sme pre syna vybrali, pretože sa nám páčil prístup prezentovaný na stránke školy a čítali veľmi pekné recenzie. Na dni otvorených dverí sa synovi veľmi páčilo a boli sme nadšení, že bol na školu prijatý. Prvý polrok má úspešne za sebou pod vedením skvelej pani učitelky Evky Jevčákovej. Oceňujeme naozaj individuálny prístup, rozvojový plán na 20 stránok a slovné vysvedčenie na tri stránky. Je to škola, kde si učiteľ na každého žiaka skutočne nájde čas a hravou, pútavou formou zaujme. Syn robí pokroky, škola ho baví, hlavne angličtina, kde oceňujeme zaradenie do skupín podľa pokročilosti. Na poslednom mieste musím vyzdvihnúť skvelú prácu počas dištančnej výuky. Videá, ktoré pani učiteľky pre nás nahrávali, boli zaujímavé, zábavné a radi sme na nich pracovali. Mladšiu dcérku sme prihlásili na školu tiež. Vrele odporúčame!

Marie Buchtová (únor 2021)

Výběr ZŠ Didaktis byl velmi dobrou volbou. Jsem ráda, že můj syn navštěvuje právě tuto školu. Škola nenásilným způsobem posouvá děti rychle dopředu. Ve srovnání s jinými prvňáčky náš syn mnohem lépe čte, je dále v matematice, včetně vnímání prostoru a logiky, má anglickou výuku. Na škole se mi líbí i to, že děti se sami hodnotí, učí se pracovat v týmu a vyhodnocovat dané situace. Děti jsou vedeny i ke slušnému jednání a odpovědnosti za své činy. Synek se ze školy vždy vrací spokojený a plný nových podnětů a zážitků. Vůbec se mu nedivím, díky Covid-době a online vyučování jsme měli možnost delší dobu sledovat styl výuky. Ten je opravdu hodně přirozený, děti vlastně ani kolikrát nevnímají, že se něco učí. Škola nabízí i zajímavé kroužky, a tak se děti prakticky celý den rozvíjí. Školní družina je hravá a zároveň kreativní. Děti chodí pravidelně ven, mají k dispozici hezkou zahradu, hřiště a přilehlý lesopark Akátky. Ráda bych touto cestou poděkovala především třídní učitelce Tereze, která je prostě senzační, s dětmi to moc dobře umí, děti si jí váží a mají ji rády.

Martina Böhmová (leden 2021)

Paní učitelce Evě děkujeme za milé a laskavé emaily každý týden, které zaberou jistě hodně času vytvořit. Jsem spokojená, že vím, co se ve škole děje. Ještě více mne pak těší, že to, co si přečtu, mi sdělí moje dítě v průběhu týdne. Jsem nad míru spokojená i s komunikací přes telefon, kdy řešíme individuální potřeby mého dítěte, což je opravdu nad rámec běžného vztahu učitel-rodič. Děkuji Evě za všechny možné návrhy řešení, kdy jsem v úzkých, jak pokračovat ve vzdělávání, abych nezprotivila synovi školu.

Každodenní vycházky s družinou jsou pro mne opravdu dar, že je moje dítě na čerstvém vzduchu bez závislosti na počasí. Je mi úplně jedno, že je někdy zabahněné, hlavně, že skotačí venku. Možnost bobování v akátkách, to byla super akce! Děkuji vychovatelům Honzovi a Marti za všechny činnosti, které pro děti vymýšlíte, děláte. I hodnotné pohádky/videa, které pouštíte jsou pro děti přínosné. Jsem také velmi ráda, že se mohu každý den domlouvat na proces vyzvedávání, ulehčujete mi to život, kdy nemusím hledat složitě místo na zaparkování a mladší dítě tahat z auta.

Andrea a Jiří Šilhánkovi (leden 2021)

Naše dcera nastoupila v září do 1. třídy ZŠ Didaktis. A od prvního dne si pochvalujeme, jak skvělá je tato škola. Nejvíce na škole oceňujeme individuální přístup ke každému dítěti a příjemnou až přátelskou atmosféru nejen k dětem, ale i k rodičům.

Alžbětka se každý den těší do školy, je tam moc spokojená což je pro nás velmi důležité. Ve třídě je méně dětí, a tak se děti mezi sebou dobře znají a mají moc hezký vztah. Navzájem si pomáhají, spolupracují a opravdu fungují celá třída jako tým.

Moc oceňujeme i naši paní učitelku Evu, která je úžasná, nejen za její individuální přístup k dětem, ale také za její opravdový zájem o děti. Se ZŠ Didaktis jsme moc spokojeni a můžeme ji všem jenom doporučit.

Kateřina a Lukáš Kutnerovi (leden 2021)

Nikdy jsme si nedovedli představit, že naše dcera nebude moci dospat, jak se bude těšit do školy. ZŠ Didaktis předčila naše očekávání.

Velice nám vyhovuje individuální přístup, kdy rychlejší žáci dostávají buď složitější nebo rozšiřující úkoly, nenudí se a nebojí se zeptat. Mají možnost se podílet na vysvětlování učiva a pomoci spolužákům. Je brán ohled na různá tempa, kreativitu řešení, osobní nastavení a potřeby jednotlivců. Oceňujeme kreativní výuku, která nenutí žáky sedět v lavici, dává jim prostor pro pohyb, spolupráci ve skupinách a vyjádření sama sebe.

Velikým plusem je také provázanost školy a rodičů – informovanost rodičů, diskuze na různá témata, kavárničky, volný přístup rodičů do školy, nadstandardní výuka v podobě Koumáku pro hloubavé a nadané děti, které jsou si samy sobě motivací. Kromě nových řešení a pohledů na věc se děti učí pracovat i s neúspěchem, chybou, netrpělivostí a dalšími rysy specifickými pro nadané děti. Jsme vděční i za anglické klubíky, kde děti prakticky aplikují získané vědomosti v angličtině, a to hravou formou a využitím přirozených situací.

Naše dcera je ve škole velice šťastná a naplněná, paní učitelku má velice ráda a velmi dobře se jí s ní spolupracuje, hodně se osamostatnila a získává potřebné sebevědomí. Jsme za tento přístup moc rádi. Malý kolektiv umožňuje mnohem hlubší spolupráci a tvorbu vazeb mezi dětmi.

Doufejme, že doba covidových omezení brzy skončí a budeme moci opět všech výhod této školy využívat naplno.

Ohlasy na distanční výuku

Martina Böhmová

Děkuji Evě a Terce za naprosto skvělou výuku na dálku. Opravdu jste se perfektně sehrály a já jsem měla možnost nahlédnout, jak výuka probíhá v moderní škole. Oceňuji, že mé dítě nemuselo sedět před počítačem 3 hodiny v kuse, s přestávkou na vyčůrání a napití. Ani nevíte, jak jsem vděčná, za to, že jste předtáčely videa, že se děti 4x týdně na chvilku potkaly před kamerou počítače. Videa jsme si pouštěli, když jsem měla prostor, mohli jsme je zastavovat, pouštět si je znovu. Aktivity a témata ve videích byla zajímavá, pokaždé jiná, napasovaná na denní realitu a průvodce Zetík byl vždy lákadlem. Děkuji za vyvážené množství učiva během on-line výuky i během doby, kdy jsou děti prezenčně ve škole. Jsem moc ráda za angličtinu od první třídy, děti ji postupně nasávají a pak mě překvapí, např. "Mami, šalina pojede za four minutes :-)".

Martina a Martin Walczysko

Rádi bychom za naši rodinu vyjádřili poděkování a  obrovský obdiv vám všem z Didaktisu - za vaše nasazení, obětavost, komunikaci a vše, co pro naše (teď už i trochu vaše) děti děláte!

Paní učitelky Eva a Terka z prvních tříd jsou úžasné, na jejich videa jsme někdy koukali se zájmem celá rodina a paní učitelka Eva nám byla velkou oporou, neustále k dispozici, dobře naladěná. Stejně tak i paní učitelka Irena, která bohužel musí s třeťáky ještě "bojovat" dál. A  naše poděkování patří i vychovatelům z družiny, paním učitelkám angličtiny a Marušce Kudrové, která si naše děti získala natolik, že se mě doma ptaly, jestli bychom ji někdy nemohli pozvat k nám domů na kávu. Přejeme celému kolektivu školy hodně zdraví a hodně sil do dalších dní.

Eva Koláčková 

Za naši rodinu před Vámi i celým týmem smekám a kdybych seděla na třídním setkání, tak i stoupám a tleskám. Vyřiďte prosím pozdravy a slova uznání všem.

Je za Vámi neskutečné úsilí a obrovská práce a chápu, že není snadné ze dne na den udělat všechny potřebné kroky ke spokojenosti všech zúčastněných. Přes všechna omezení, která se ději, stále bez přestání skvěle fungujete a těší mě, že jsou děti vedeny principy, kvůli kterým jsme se pro Didaktis školu rozhodli. Přesněji řečeno mám na mysli to, jak je vedete k samostatnosti a zodpovědnosti a za to, že chyby jsou přirozené a jak k nim přistupujete a podporujete naše děti. Já tyhle posuny na dětech vnímám. A nám rodičům je umožněno dál pracovat.