Školní rok 2019/2020

Jan Šrajer (leden 2020)

Výuka nadaných dětí je velkou výzvou a často vyžaduje nemalou míru trpělivosti a individuálního přístupu rodičů i pedagogů. Spolupráce rodičů a školy je při výchově dětí nezbytná. Nedílnou součástí života nadaných dětí je často odvrácená strana v podobě nepozornosti, neklidu, problémů s plněním základních denních úkolů a rutinou. V některých případech je i obtížnější sociální začlenění dítěte. Při běžném způsobu výuky tak může dojít k nesprávnému zařazení do skupiny zlobivých a nepřizpůsobivých dětí, což ve výsledku vede k nemalým problémům a mnoho novým vráskám na tvářích rodičů, dětí i učitelů.

Zprvu jsme váhali, zda nezvolit standardní ZŠ. Po doporučení a nastalém vyhodnocení situace, zejména rizik a výhod, padla volba na ZŠ Didaktis. Tato škola skýtá mnoho předností, jako jsou:

 • Individuální přístup podpořený menším počtem dětí ve třídě.
 • Nadstandartní výuka jazyků spolu s jazykovými kroužky.
 • Otevřenost rodičům a dobrá zpětná vazba ze školy.
 • Výuka formou hry nebo praktických činností.
 • Velice dobrá informovanost – každé pondělí informace o průběhu výuky daného týdne.
 • Intenzivní práce na rozvoji osobnosti a vštěpování myšlenek tolerance, odpovědnosti, samostatnosti, ale i výhodnosti spolupráce v týmu.
 • Průběžně slovní hodnocení dítěte dostupné v informačním systému www.iskola.cz.
 • Výukové a pracovní činnosti nejen ve třídách, ale i na zahradě, v přilehlém lesoparku a mimo areál školy.
 • Hledání různých způsobu řešení, tak aby si dítě vybralo svůj způsob práce a řešení problémů.
 • Čtenářský klub a volný přístup dětí k literatuře i během družiny a přestávek.
 • Tematický program družiny, která je také formou a součástí výuky.
 • Součinnost s volnočasovým centrem Louka Lužánky, který sídlí ve stejné budově se zajištěním přechodu dětí mezi školou a kroužky.
 • Spolupráce s PPP Kohoutova.
 • Spolupráce s organizací Mensa a organizace Klubu nadaných dětí.
 • A v neposlední řadě příjemné a přátelské prostředí.

Po prvních 4 měsících na této škole musím potvrdit, že zvolený způsob a forma výuky, které jsou aplikovány na této škole, jsou tou správnou cestou pro našeho potomka. Pokud chcete podpořit rozvoj dítěte a záleží Vám na tom, aby škola dítě bavila a nebyla jen nutným zlem, je ZŠ Didaktis dobrou volbou a za sebe ji mohu doporučit.

Lenka a Ondřej Krskovi (listopad 2019)

Když naše dcery měly nastupovat do školy, věděla jsem, že nechci, aby se zařadily do stejného systému jako my před 30 lety. Hledali jsme otevřenou školu jak dětem, tak rodičům, která se nebude zaměřovat pouze na znalosti, ale hlavně na rozvoj osobnosti dítěte a bude s ním pracovat jako s individuem.

Takovou školu jsme v Brně našli (jinou než Didaktis) a dcery i my jsme byly velmi spokojeni – opravdu individuální přístup, dcery školu milovaly. Nicméně v této škole chyběla jistá organizovanost, sdílení informací, a navíc se poměrně často měnili učitelé. S velkými obavami, jestli nastavený vysoký standard v individuálním přístupu k žákovi může splnit jiná škola, jsme školu změnili a dcery od začátku 2. a 4. třídy navštěvují Didaktis. Přijetí do „rozjetého vlaku“ pro obě dcery bylo velmi vřelé a velký dík patří oběma třídním učitelkám za to, že dcery do tříd bez jakéhokoliv náznaku nejistoty zapadly. Po 3 měsících zkušeností mohu hodnotit jen a jen kladně, již nastavená laťka z předchozí školy byla udržena – přestože třída pracuje jako celek, líbí se mi přístup k jednotlivcům - dětem je nechán prostor pro jejich vlastní inciativu a kreativitu. Velmi oceňuji slovní hodnocení a procentuální zobrazení úspěšnosti testů – víme, jak na tom dcery jsou, ale není to nálepkování známkami. Oproti předchozí zkušenosti jsme velmi spokojeni s informovaností rodičů – prostřednictvím e-mailu každé pondělí víme, co se bude následující týden dít (jak aktivity, tak plán učiva) a prostřednictvím zadávání hodnocení do iškoly jsme také průběžně informování o znalostech. Nejdůležitějším měřítkem pro nás je, že dcery do školy chodí rády (často se stává, že při vyzvedávání se na nás zlobí, že ještě nechtějí jít domů) a neberou školu jako nutné zlo, ale jako možnost se něco učit příjemnou a nenásilnou formou.

Zuzana Kozlová (listopad 2019)

Na ZŠ Didaktis letos začali chodit naši dva synové. Hlavně kvůli staršímu synovi, který nastoupil do 3. třídy, jsme hledali školu, v níž by mohl uplatnit a rozvíjet své nadání. Původně jsem byla rozhodnuta nechat ho na 1. stupni na běžné základní škole, ale během 2. třídy jsem zjistila, že ho výuka zaměřená na dril nemotivuje k dalšímu rozvoji a individuální plán bez důsledné kontroly paní učitelky nefunguje.

Od první návštěvy školy na mě zapůsobila vstřícná a přátelská atmosféra, milá paní učitelka a otevřenost dětí. Staršího syna kolektiv velmi dobře přijal a zdá se mi, že způsob výuky ho motivuje k činnosti. Náš prvňáček se do školy pořád těší a škola ho baví.

Oceňuji, jak se škola snaží děti vést k odpovědnosti, samostatnosti, vzájemné spolupráci a toleranci. Že se je snaží naučit, že skupina zmůže víc než jednotlivec, ale zároveň jim dává prostor plně rozvinout jejich individualitu. Paní učitelky i vychovatelky projevují o děti opravdový zájem a usilují o to, aby se ve škole cítily dobře a bezpečně.

I když je pro nás časově a logisticky náročné děti dopravovat do Brna z obce na okraji Jihomoravského kraje, nelitujeme.

Zuzana Musilová (listopad 2019)

Před dvěma lety jsem netušila, že existuje škola, do které by se dítě mohlo těšit déle než první měsíc v prvním ročníku, a nejen to!

Díky vlastní zkušenosti, kdy jsem měla tu „čest“ učit na jedné z brněnských soukromých škol, jsem se zařekla, že ani já a ani mé dítě do takového zařízení už nevkročí. Získala jsem v ní pocit, že soukromé školy musí mít velkou fluktuaci učitelů, nevhodně – povýšenecky se chovající žáky a jejich rodiče (což bohužel platilo pro většinu) a další nepříjemnosti. Byla jsem proti soukromým školám. Až nepřijetím do MŠ v místě bydliště jsem ustoupila a našla soukromou školku, která nám byla velmi nápomocná ve všech směrech. Jak v rozvoji osobnosti dítěte, tak i v psychosociální adaptaci, sportovní a jazykové zaměřenosti.

Ze svých zkušeností (jako bývalý pedagog) a zkušeností našich blízkých jsem nevěřila, že je možné najít takovouto školu, která by pokračovala v určitém nadstandardu, na jaký jsme byli zvyklí z MŠ. Následně jsme řešili problém, související s přestěhováním a změnou trvalého bydliště. Nemusím vysvětlovat, jaký to byl problém přihlásit dítě do školy, kterou jsme měli cca 4 min. chůze z bytu. De facto nereálné. Absurditu školského zákona týkající se spádovosti škol jsem těžce rozdýchávala. Zcela náhodou jsem se o problému zmínila jednomu známému a ten mi doporučil ZŠ Didaktis, se kterou měl výbornou osobní zkušenost.

A tak jsem se začala zajímat a prověřovat si danou školu. Představa malého počtu žáků ve třídě, projektová výuka, rozšířená výuka angličtiny s možností cambridgeské zkoušky, velká nabídka volnočasových aktivit i díky SVČ Lužánky a v neposlední řadě začátek výuky v 8.30 a příznivá cena, komu by se to nelíbilo? Čekala jsem nějaké háčky a zádrhele. Během prvního roku však žádné nenastaly a navíc jsem zjistila, že opravdu se jedná o školu s velkým „Š“. Ve škole panuje velmi pozitivní klima, snaha stále něco vylepšovat, ať již prostory školy či mimo ní. Velmi si cením profesionálního přístupu pedagogického sboru a krásných zážitků, které jsme měli a máme možnost jako rodiče zažívat společně se svými dětmi.

Hana Šulcerová (listopad 2019)

V době, kdy jsme začali hledat vhodnou základní školu pro naši dceru, jsme absolvovali několik prohlídek základních škol. Jelikož žijeme na sídlišti v Brně, naší spádovou školou byl "kolos", do kterého je dítě vtaženo bez téměř jakékoliv možnosti osobního rozvoje. Základní škola Didaktis nám byla navržena i mateřskou školou, kterou dcera navštěvovala, jako jedna z možností kvalitního a také individuálního rozvoje dítěte, kde právě ono nebude pouhým číslem v davu.

Po absolvování dne otevřených dveří a následných dílniček pro děti jsme začali zjišťovat podrobné informace a nakonec se pro tuto školu rozhodli. Dcera je ze školy naprosto nadšená. Každé ráno spěchá, aby stihla ranní družinu a zdůrazňuje, abychom odpoledne nechodili moc brzy, aby si pohrála s kamarády. Přístup jak učitelů, tak vychovatelů i celého vedení školy je vždy vstřícný, nikdy není s ničím problém a vše se ihned vyřeší. K dětem mají všichni kamarádský přístup, ale s přirozeným respektem. Výuka dceru moc baví, hodiny jsou různorodé se zapojením velkého množství interaktivních pomůcek. Nespornou výhodou je také velký čas strávený venku na výukové zahradě nebo na hřišti.

Se základní školou Didaktis jsme velice spokojeni a můžeme dále jen doporučit.