Školní rok 2018/2019

Jan Musil (únor 2019)

Když jsem hledal základní školu pro svého syna, sledoval jsem tři hlavní kritéria: počet dětí ve třídě, rozsah výuky cizích jazyků a dostupnost. A tato kritéria ZŠ Didaktis více než splňuje.

Nejdůležitější pro mě byl ale individuální přístup ke každému školákovi, který pochopitelně ve standardní třídě se třiceti žáky není dost dobře možný. To si dobře pamatuji z vlastní zkušenosti. Ale v ZŠ Didaktis je syn ve třídě s celkem dvanácti žáky, takže je možné se každému individuálně věnovat. Díky otevřenosti školy a možnosti být přítomen ve výuce, jsem se o tom sám přesvědčil.

Co se týká jazyků, s angličtinou se začíná už od první třídy a spolu s nepovinnými Anglickými kluby tak syn absolvuje výuku čtyři hodiny týdně. A výsledky jsou nepřehlédnutelné. V pozdějších ročnících je na výběr z dalších dvou jazyků. 

A v neposlední řadě dostupnost. V našem případě máme ke škole velmi dobré spojení městskou dopravou, takže syn už bez problémů jezdí do školy sám. Samozřejmě i finanční dostupnost je důležitá a ZŠ Didaktis si mohu i jako samoživitele dovolit. 

Shrnuto a podtrženo – jsem velmi spokojený. A nejen já. Upřímně, dovolím si říct, že ještě nebylo jediného dne, kdy by se syn do školy netěšil nebo se z ní vracel se špatnou náladou. A ze školní družiny ho skoro nemohu dostat. A jako bonus máme, kromě kroužků pořádaných ZŠ Didaktis, ve stejné budově také volnočasové centrum Louka Lužánky se spoustou dalších možností, jak děti rozvíjet.

Martina Ondráčková (prosinec 2018)

Výběr základní školy pro syna jsem začala intenzivně řešit poté, co jsem se na hovorových hodinách v posledním ročníku MŠ dozvěděla, že syn je sice šikovný, v rozumových schopnostech napřed před vrstevníky, ale při práci potřebuje mentora a ve větším kolektivu je “úplně ztracený”. Byl mi doporučen odklad školní docházky a návštěva PPP. O odkladu jsem vůbec neuvažovala, protože syn v té době již plynule četl a počítal. Nakonec jsme se rozhodli pro domácí vzdělávání, syna zapsali na státní základní školu a první třídu absolvovali domácí výukou s pololetním přezkoušením. Pak jsem se dozvěděla o ZŠ Didaktis. Již podle informací na webových stránkách mě škola velice zaujala a po schůzce s panem ředitelem bylo rozhodnuto. Syn si mohl ještě v červnu vyzkoušet pár vyučovacích hodin ve “své” budoucí třídě a do druhé třídy již nastupoval do Didaktisu. 

Ve škole panuje velice přátelská a příjemná atmosféra, rodiče jsou zde opravdu vítáni a mají detailní přehled o veškerém dění ve škole. Děti mají vypracované individuální výukové plány, které jsou sestaveny tak, aby dítě rozvíjely s ohledem na jeho schopnosti, umožnily mu se posouvat dál a zažívat úspěch při překonávání svých vlastních hranic.

Máme úžasnou paní učitelku, Jitku Hodálovou, která má opravdu individuální přístup k dětem, díky kterému syn vše zvládá i při svém pomalejším pracovním tempu. Ve třídě panuje také přátelská atmosféra, děti se mají rády a syn se v tomto malém kolektivu cítí bezpečně a spokojeně. Dnes chodí do třetí třídy a určitě bychom neměnili. ZŠ Didaktis rozhodně doporučuji.

Eva Konečná (listopad 2018)

Náš syn navštěvoval dva roky klasickou základní školu poblíž našeho bydliště. Už v prvním ročníku jsme pozorovali, že počáteční nadšení ze školy ho postupně opouští a často opakoval jak ho to ve škole nebaví. Děti od našich sousedů navštěvovaly ZŠ Didaktis a do školy chodily rády. Rozhodli jsme se tedy, že školu synovi změníme. Náš syn je v Didaktisu spokojený, ve škole se mu líbí, často vypráví o tom, co se nového dozvěděl, oceňujeme zejména individuální přístup a zajímavé projekty.

Gabriela a Milan Kučerovi (listopad 2018)

Náš syn Ondra navštěvoval první třídu v klasické základní škole poblíž bydliště, což se bohužel ukázalo nevyhovující a frustrující nejen pro něho, ale i pro nás. Ne vždy si musí styl výuky a prostředí s žákem sednout. Po doporučení jsme se rozhodli oslovit ZŠ Didaktis s žádostí o přijetí Ondry. Od začátku jsme se shledali se vstřícným přístupem a přátelským prostředím - řekli bychom téměř rodinným. Paní učitelka Míša je ochotná, skvěle pracuje s dětmi, každý týden nás informuje o probrané látce a aktivitách školy. Družina i kroužky jsou koncipovány velmi zajímavým a přátelským přístupem. Ondra se zde cítí velice dobře. Našli jsme zde to, co by mělo být v každé škole standardem, tj. příjemné prostředí, přátelský a individuální přístup k dětem a rodičům.

Irina a Maxim Krasnovi (listopad 2018)

S výběrem základní školy máme své zkušenosti. Školu jsme pečlivě vybírali už pro naši starší dceru, která od letošního roku studuje na Gymnáziu Matyáše Lercha, a to nejlepší jsme chtěli také pro naši mladší dceru. Prošli jsme proto řadu státních i soukromých základních škol. Při hledání vhodné základní školy bylo pro nás důležité:

  • spokojenost dcery (atmosféra ve škole, vztahy mezi spolužáky, a mezi učiteli a dětmi),
  • vysoká úroveň vzdělávání (s opravdovým, ne pouze „papírovým“ důrazem na matematiku a angličtinu, a druhým cizím jazykem od třetí třídy),
  • příprava dítěte na reálný život, aby dokázalo využít informace získané ve škole,
  • bezpečnost dítěte a možnost vidět jako rodiče reálný (!) život školy,
  • ne moc velké třídy (maximálně 15 dětí) a možnost práce ve skupinách (například podle znalostí angličtiny),
  • výborná nabídka kroužků přímo ve škole, aby nám ušetřila čas s převozem dítěte do kroužků,
  • a mnoho dalších věcí…

Na řadě škol, které jsme navštívili nebo o kterých jsme věděli od našich kamarádů, jsme s touto představou bohužel narazili. Ale teď už jsme – naše mladší dcera i my rodiče – spokojení, protože v ZŠ Didaktis jsme toto všechno našli. Dlouho jsme kvůli objektivitě této reference přemýšleli, jestli má Didaktis nějaké mínusy. Ale opravdu jsme je nenašli. Děkujeme profesionálnímu personálu školy za výbornou organizaci procesu vzdělávání a individuální přístup ke každému žákovi školy.

Blanka Fojtová (listopad 2018)

Vzhledem k tomu, že pracuji již několik let v oboru školství a mám mnoho kolegyň v jiných zařízení tohoto typu, nebylo po mnohačetných konzultacích zase tak těžké najít ZŠ Didaktis, kde jsme jako rodiče i náš syn velice spokojeni. A i právě proto, že jsme již v minulosti zvolili pro syna MŠ s programem Začít spolu, oceňuji zde návaznost s individuálním přístupem pedagogů k dětem, celkové zaměření a program výše uvedené školy, který ideálně navazuje na předškolní zařízení. Pedagogové při komunikaci uplatňují respektující přístup a vytváří pozitivní atmosféru. Průběh vzdělávání v ZŠ Didaktis a činnost školní družiny jsou na očekávané úrovni. Škola identifikuje individuální potřeby žáků při vzdělávání a nabízené činnosti jim dávají maximální prostor pro rozvíjení fantazie, zkoumání a experimentování. Přínos vidím i v tom, že škola poskytuje nám rodičům veškeré informace o průběhu i výsledcích vzdělávání žáků. O aktivitách školy jsou rodiče pravidelně informováni a v průběhu školního roku mohou školu navštívit, účastnit se vyučování i školních akcí.

Martina Kirchnerová (listopad 2018)

Když jsme řešili, kam bychom chtěli dát dceru na základní školu, hledali jsme školu, kde by byl menší kolektiv a více hodin angličtiny. Nyní je dcera ve druhé třídě a s manželem jsme již několikrát konstatovali, že to bylo dobré rozhodnutí a určitě bychom neměnili. Oceňujeme hlavně individuální přístup ke každému dítěti, ale i přátelské prostředí, které v celé škole panuje. Kromě klasických vyučovacích hodin (které ale rozhodně nejsou klasické oproti většině škol) se nám líbí i občasná práce v centrech, kde se děti věnují určitému tématu a učí se pracovat týmově a vzájemně si radit a pomáhat. Učitel je zde dětem průvodcem a rádcem a má jejich plnou důvěru. Díky týdenním obsáhlým e-mailovým zprávám máme maximální přehled jednak o probíraném učivu, ale také o aktivitách ve školní družině, která je rovněž skvělá. Nejenže se tam děcka vyblbnou podle potřeby, ale i se něco zajímavého dozví k aktuálním událostem nebo výročím. J. A. Komenský by měl určitě radost. A naše paní učitelka? To je Sluníčko, je vidět, že má "své" děti opravdu ráda a věnuje se jim s láskou. Díky, Jitko!

Martina Walczysko (listopad 2018)

Naše dcera začala v září 2018 navštěvovat 1. třídu základní školy Didaktis. Škola nás oslovila prakticky ihned na Dni otevřených dveří díky své rodinné atmosféře a zajímavě sestaveným programem výuky a volnočasových aktivit. A když se i naše Eliška vrátila ze zápisu plná dojmů a nadšení, neměli jsme s manželem o výběru školy žádných pochybností.

Za velmi důležitou vnímám již zmíněnou přátelskou, téměř „rodinnou“ atmosféru, která ve škole panuje. Nižší počet dětí ve třídách dovoluje opravdu individuální přístup ke každému dítěti, díky němu se také děti znají velmi dobře mezi sebou, a to i s kamarády a pedagogy z ostatních tříd, včetně pana ředitele a ostatního personálu školy. To je myslím i důvodem, že si naše Eliška v nové roli školačky a v novém prostředí velmi rychle zvykla, vidím na ni, že má důvěru nejen ke své třídní paní učitelce, ale i ostatním pedagogům. Do školy chodí každý den s nadšením a vrací se vždy plná nových zážitků a vědomostí. Měla jsem také možnost v rámci Týdne otevřených dveří nahlédnout také do výuky, která byla velmi dynamická a zábavná, obdivuji paní učitelku, jak se dobře zvládla všem dětem věnovat jak skupinově, tak individuálně a do výuky zařadit i činnosti formou hry. Jistě stojí za zmínku také nadstandardní výuka angličtiny, která Elišku velmi baví. Díky tomu, že děti jsou v angličtině rozděleny do tří skupin dle jejich pokročilosti, neměla dcera problém se s novým jazykem sžít, přestože s výukou angličtiny začala teprve až ve škole.

Ráda bych také ocenila činnost školní družiny a odpoledních zájmových kroužků. Každý týden nám rodičům přijde emailem program družiny na daný týden, který se většinou věnuje nějakému aktuálnímu tématu a je sestavený tak, že si v něm každé dítě najde to své a má i prostor pro vlastní hru. Dcera se moc ráda účastní skupinových aktivit, například společně zkoušeli různé fyzikální pokusy nebo si dávali hádanky, a tak často chodí s novými vědomostmi nejen z vyučování, ale i ze školní družiny.

V neposlední řadě také kladně kvituji spolupráci školy s námi rodiči, kteří jsou ve škole opravdu vítáni. Každý týden dostáváme od paní učitelky obsáhlý email s informacemi k výuce v daném týdnu i dalšímu dění ve škole, škola pořádá pravidelně nejrůznější aktivity pro děti i rodiče a zve rodiče na různé besedy týkající se vzdělávacích programů, například poslední beseda se týkala práce v centrech aktivit.

Po třech měsících, kdy naše dcera základní školu Didaktis navštěvuje, mohu říci, že škola splňuje více, než jsme od ní očekávali – a to nejen díky dobře sestavenému a naplňovanému konceptu školy, ale především díky profesionálnímu a tolik lidskému personálu školy. Děkujeme!

Hana Mertová (listopad 2018)

Pro naši dceru, která navštěvovala anglickou školku, jsme hledali základní školu, ve které by navázala na své znalosti a posunula se dál. Svým programem nás zaujala právě ZŠ Didaktis. Zápis do 1. třídy byl velmi dobře sestaven a celkové klima školy bylo a je skvělé! Dceři se to tak strašně líbilo, že u nás bylo víceméně již rozhodnuto.

Velkou předností školy je nejen intenzivní výuka angličtiny s rozdělením podle pokročilosti, ale také malý počet žáků ve třídě, který umožňuje učiteli individuální přístup ke každému z nich. Kvalitní vzdělání, vždy zábavně sestavený program a vřelé prostředí jsou zásluhou profesionálních pedagogů, kteří také pečlivě připravují individuální cíle každému jednotlivci. ZŠ Didaktis splňuje všechny naše požadavky, a to i nabídkou různorodých kroužků. I přes pro nás logisticky náročnější dojíždění do školy jsme rádi, že jsme naší dceři, která teď navštěvuje 3. třídu, dopřáli školu, která ji baví. Ještě se nestalo, aby nám řekla, že nechce jít do školy.

Lucia Benada (listopad 2018)

V Didaktise máme našu dcéru v prvej triede. S manželom sme vyberali vhodnú školu veľmi dlho. Na predškolskej poradni nám odporučili dcéru pre jej hravosť a vek ponechať ešte rok v školke. S manželom sme ale vedeli, že je to len o vhodnom pedagogickom prístupe. Naša dcéra je veľmi zvedavé dieťa a práve v Didaktise sme našli ten správny osobitný prístup, ktorý ju posúva dopredu. Fakt, že každý deň sa teší do školy, je pre nás jedným z tých doležitých ukazovateľov, že sme sa rozhodli správne. Okrem toho individuálny prístup ku každému dieťaťu a nízky počet detí v triede sa odzrkadľuje na množstve vedomostí, ktoré nabrala v Didaktise za tak krátku dobu. Sme veľmi radi, že sme v Brne našli školu tohoto tipu.

Jana Šilarová (listopad 2018)

Výběru školy jsme s manželem věnovali velké množství času a energie. Hledali jsme školu s přístupem, který v našem synovi podpoří přirozený zájem o nové věci, o vzdělání. Školu, kde nebude jedním z mnoha a bude mít šanci vyniknout, přestože není zrovna nejprůbojnější povahy. Takovou, která podpoří přirozený talent, jeho osobnost a uspokojí potřeby nás, rodičů, se na vzdělávání částečně aktivně podílet. Navštívili jsme několik škol, shromáždili množství referencí a informací a nakonec jsme se rozhodli pro Didaktis. Syn chodí do druhé třídy a jak on, tak my, jsme s volbou školy velmi spokojeni. K čemuž samozřejmě velmi přispívá přístup paní učitelky Jitky, která je přesně takovou učitelkou, jakou jsem si pro své dítě představovala.